Norgesmøllene har tre møller i Norge (Skien, Buvika og Vaksdal), som alle produserer store mengder med mel i disse dager. Møllene overlapper hverandre til en viss grad for å sikre leveringsdyktigheten.

– Vårt hovedfokus nå er å sørge for at vi kan imøtekomme etterspørselen etter våre produkter. Og det klarer vi, selv om enkelte varianter kan bli litt forsinket, sier Jan Tvinnereim, salgs- og markedsdirektør i Norgesmøllene til Bakeri.net.

Doblet volumet

Etterspørselen eksploderte i uke 11, da folk ble bedt om å holde seg mest mulig hjemme og skoler og barnehager stengte.

– Vi har aldri levert så mye mel til dagligvare noensinne som det vi har gjort den siste tiden. Etterspørselen er enorm, men vi er definitivt leveringsdyktige. Volumet er omtrent det dobbelte av vanlig, sier Tvinnereim.

Stabilt til bakeriene

I bakerisektorene økte også etterspørselen av råvare, men det har roet seg litt etter den første uken med hamstring av varer, deriblant ferske brød.

– Melsalget til de store, dagligvaretilknyttede bakeriene, økte den første perioden med tiltak. Men dette er nå roligere og ser mer normalt ut. De mange mellomstore og små bakeriene, som har egne utsalg, leverer til storkjøkken eller kantine, opplever dessverre en nedgang og dermed har de behov for mindre mel.

– Vår øking kommer fra dagligvare, hvor etterspørselen er veldig sterk. Vi har aldri levert så mye til dagligvare som vi gjør nå. Det er spesielt 2 kg pakninger med hvetemel som går unna, sier Tvinnereim.

Volumet ligger i dagligvare

Hos Lantmännen Ceralia er det også høy aktivitet i møllene, som ligger i Oslo og Moss.

– De siste ukene har vi merket en kraftig økning i etterspørselen av våre melprodukter til dagligvaremarkedet. De første dagene med hamstring som medførte tomme butikkhyller skapte et sug i hele verdikjeden som vi ikke har opplevd tidligere. Etterspørselen har nå roet seg noe ned, men salget av mel til butikk er fortsatt høyt. Som forbruker kan man fortsatt oppleve at det er tomt i hyllene en dag eller to, men det fylles opp fortløpende. Med store deler av befolkningen på hjemmekontor der alle måltider nå spises hjemme, ser vi at forbruket av mel fortsatt er høyt, noe som kan tyde på at interessen for å bake hjemme er økende, sier Øyvind Carlsen, salgsdirektør i Lantmännen Ceralia.

– Når det gjelder bakerier, så er bildet mer splittet. De store bakeriene som lever til dagligvare trenger mer råvare slik situasjonen er nå. Men hos de mindre bakeriene og håndverksbakeriene som selger produkter i egne butikker, leverer til kantiner, storkjøkken og restauranter, er bildet ofte motsatt, og omsetningen til disse har falt, sier Carlsen.

Klarer å dekke etterspørsel fremover

 – Hvordan planlegger dere produksjonen fremover?

– Per nå produserer vi for fullt og leverer til alle våre kunder, men akkurat som andre selskaper og produksjonsbedrifter er vi avhengig av at våre ansatte holder seg friske og i arbeid. Dersom vi skulle havne i en situasjon med mange syke og i karantene så kan vi også risikere at vår produksjon bli påvirket. Dit har vi ikke kommet og vi gjør alt vi kan for å unngå at det skal skje, sier Carlsen.

– Vi planlegger produksjonen mot å kunne få til en normal levering til dagligvare. Forbruker kan oppleve at det ikke er fulle varelinjer til enhver tid i butikkene, men vi må prioritere basisvarene, som 2 kg pakninger med hvetemel. Men hamstring er ikke nødvendig, vi skal klare å levere nok til å dekke all etterspørsel så lenge dette vedvarer, sier Jan Tvinnereim i Norgesmøllene.