De videregående skolene i Finnmark må gjennom kutt. Ekstra hardt går det ut over Vardø, som mister mer enn en tredjedel av tilbudet. Der forsvinner fire tilbud i studiespesialisering og restaurant- og matfag – blant annet vg2 baker og konditor.

Kommunalt AS

Kommunepolitikerne i Vardø svarer med å starte sitt eget tilbud, uavhengig av Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Dette er et tilbud som vi ønsker å fortsette å ha i Vardø. Derfor går vi i gang med å starte en privat videregående skole, sier ordfører Ørjan Jensen.

Han innrømmer at «privat» kanskje er litt feil språkbruk. Det er snakk om et aksjeselskap som allerede er stiftet, og som kommunen eier.

Mangler lokaler

– Nå driver vi og lager læreplaner, forteller han. Jensen regner med at søknadene som trengs for å starte opp, skal være på plass før fristen. Så skal skolen og læreplanen godkjennes. – Nøyaktig når det skjer, er avhengig av eksterne aktører. Derfor er jeg usikker på når skolen er oppe og går og er klar til å ta imot elever, sier han.

Men Jensen må skuffe bransjen. Det blir nemlig ikke rom for noen baker- og konditorklasse fra start.

– Vi har ikke lokaliteter til å starte opp den linjen fra høsten av. Derfor har vi en utfordring, innrømmer Vardø-ordføreren.

Langt perspektiv

Han forteller at det ikke er så aktuelt å leie de lokalene som Vardø videregående skole har brukt til fremtidens bakere og konditorer. De er nemlig i bruk til sjømatlinjen, som er en nasjonal linje.

– Det har vært veldig usikre tider for denne typen linjer under pandemien, spesielt med tanke på at restaurantene har hatt stengt. Det påvirker også hva ungdommene søker på, sier han.

– Vi kan ikke se på linjene i for kort perspektiv. Dette er folk vi trenger i fremtiden! erklærer Ørjan Jensen.