Meklingene ble gjennomført 7. og 8.november.

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) og NHO Mat og Drikke har kommet til enighet om overenskomsten for baker- og konditorfagene. Det gis et generelt tillegg på kroner 0,50 fra 1. mai.

– Vi er tilfredse med å ha kommet til en løsning, sier Camilla S. Roander i NHO Mat og Drikke.

Minstelønna øker

Minstelønnssatsen øker med kroner 5,60 pr. time til kroner 189,30, inkludert det generelle tillegget, fra 1. mai. Ansiennitet på 6 års trinnet økes med kr. 0,25 til kr. 4.00.

Daglig arbeidstid er nå presisert i overenskomsten og en beskrivelse som tydeliggjør det lokale partssamarbeidet.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Krevede mekling

– Oppgjøret landet innenfor rammene i frontfaget og er i tråd med de øvrige oppgjørene våre i høst, sier Roander som ledet forhandlingene på vegne av NHO Mat og Drikke.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyd med at vi er kommet til enighet, sier forhandlingsleder i NNN Ingunn Ekremsæter.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 4. desember.

Forhandlingsutvalget i NNN består av: Forhandlingsleder Ingunn Ekremsæter, Sonja Iversby Mesterbakeren, Sven-Are Gårdvik, Bakeriet Mo i Rana, Roar Bakkejord, Bakehuset AS, Raymond Leibach, Bakehuset Nord-Norge, Kjell Arne Ness, Bakehuset AS og  bransjesekretær Grete Troset Salberg.

Forhandlingsutvalget fra NHO Mat og Drikke består av: Gunn Marit Leinebø, Baker Brun Produksjon AS, Per Ole Thorsen, Bakehuset AS, Morten Hals, Baker Hansen AS, Gunnar Bakke, BKLF, Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren AS og Hilde Johannesen, Lantmännen Unibake.