Bakehuset Lillesand fikk nylig prisen for inkluderende arbeidsliv (IA) av IA-rådet på Sørlandet. Begrunnelsen var at de legger til rette for å ansette personer som sliter i arbeidslivet, skriver Lillesands-Posten. Forrige mandag kom arbeidsministeren på besøk for å høre mer om hvordan bakeriet jobber med arbeidsinkludering.

Samfunnsansvar

– Å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv er et samfunnsansvar. Vi mener det er viktig at de som har lyst, skal få lov til å jobbe, sier Knut Egil Dalene, daglig leder Bakehuset Lillesand.

– Tilpassede turnusordninger skreddersydd for den enkelte, enten de er i AFP-alder eller småbarnsforeldre, er en av suksessoppskriftene. Det samme er et tett og godt samarbeid med Nav i Lillesand og Avigo, sier Dalene.

Imponert arbeidsminister

– Det er for mange i arbeidsfør alder som står uten jobb. For å få flere i arbeid trenger vi arbeidsgivere som går foran. Det gjør Bakehuset, og det er veldig bra at de har over ti prosent av arbeidsstyrken direkte fra Nav-systemet, sier hun til Lillesands-Posten.