Mills skal i september levere matpakker til tre barneskoleklasser og hele hundre barnefamilier. Matpakken utvikles i et samarbeid med kokker og ernæringsfysiologer.

– De aller fleste foreldre gjør en god innsats med å lage gode matpakker til barna sine hver dag. Samtidig vet vi kvaliteten på hva barna spiser kan variere en hel del. Mange har med næringsfattige matpakker, flere lar vær å spise den og så mange som 80 000 grunnskoleelever har ikke med matpakke på skolen i det hele tatt. Vi mener alle barn bør ha de samme ernæringsmessige forutsetningene for god læring. Derfor er det på tide å se om vi kan få fart på skolematordningen på en ny og praktisk måte, sier Knut K. Heje, administrerende direktør i Mills.

Eneste land i Norden uten skolematordning

Norge er alene om å ikke ha skolematordning i Norden. Det foreligger god dokumentasjon fra andre land om at skolematordning øker trivsel, læringsutbytte og også bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Mills ønsker med dette matpakkeprosjektet å vise at det er fullt mulig å gi alle barn rimelig, god og sunn norsk hverdagsmat på skolen. Målet er å kartlegge erfaringene som både elever, lærere og foreldre gjør seg, og dele resultatene med beslutningstakere i politikken og skolevesenet samt andre aktører som måtte være interessert i å finne løsninger på skolemat for norske barn.