Både Mills og Baker- og Konditorlandslaget ser frem til et fruktbart samarbeid neste år.

Dyrke fagmiljøet

– Jeg coacher en gjeng med bakere og konditorer på landslaget som er veldig ivrig etter å komme seg ut i verden og konkurrere. Derfor så trenger vi økonomisk hjelp for å nå målene våre. Det er utrolig viktig med samarbeidspartnere som Mills, som snakker samme språk som oss når det gjelder fagkunnskap og rekruttering til bransjen. Mills ser verdien av å dyrke frem et fagmiljø som skal være offensive og vise frem bransjen, sier Erlend Løken Volden, coach på landslaget, til Bakeri.net.

– I Mills finnes det også ekspertise som vi på landslaget kan nyte godt av. Vi kan få direkte kunnskap fra fagmiljøer i Mills som kan styrke oss, og dessuten har de meget gode fasiliteter hvor det er mulighet for kursing, sier Volden videre.

Flere fordeler

Produktgruppesjef i Mills, Joakim Antonsen, har stor tro på samarbeidet med BKL.

– Vi tror at BKL er i gang med en utvikling som vi så i det norske kokkelandslaget for noen år siden, og det er veldig spennende. De har store muligheter fremover. I Norge er mange opptatt av baking og i Mills har vi flere bakeprodukter i porteføljen, så vi tror det er gode kommersielle muligheter i et slikt samarbeid.

– Samtidig er vi opptatt av å skape et langsiktig samarbeid. Vi ser fordelene ved å styrke fagkunnskapen innen bakefaget. I BKL finnes det et mangfold av kunnskap om baking, noe vi kan formidle til forbruker og sammen kan vi bidra til at den generelle interessen for baking skyter fart, sier Antonsen.

Gir trygghet

– Denne samarbeidsavtalen med Mills er en anerkjennelse av jobben laget har lagt inn de senere år. Med Mills på laget kommer vi i en posisjon som gir trygghet for satsingen fremover. Laget har store ambisjoner og målet er en plass i VM i 2020. For å kunne satse slik vi nå gjør, er det viktig med partnere som Mills. Vi setter stor pris på at Mills ønsker å være med på denne spennende veien vi har foran oss, sier Gunnar Bakke i BKLF.

– Midlene vi får fra Mills skal vi bruke til blant annet kursing. Vi skal styrke kompetansen i laget og hente inn eksperthjelp for å utvikle oss videre. Dette blir veldig spennende, sier Erlend Løken Volden.