Kakeprodusenten, med tilhold i Skien har hatt en jevn omsetningsøking de siste årene, men har variert i resultat. I 2014 omsatte de for om lag 74,5 millioner og fikk et negativt resultat på 6,7 millioner. 2015-tall viser at grep har blitt tatt, og med en liten øking i omsetning til 77 millioner, er nå resultatet 1,4 millioner i pluss.

 

– Kan du kommentere gapet i resultat fra 2014 til 2015?

– Resultatet i 2014 inneholder mange ekstraordinære engangskostnader. Når det gjelder 2015, har vi effektivisert produksjonen og kuttet kostnader parallelt med at vi har økt innovasjonstakten. Dette skal gjøre at vi blir et solid vekstselskap også i årene fremover, sier Bernt Ove Søvik, administrerende direktør i Millba.

 

– Har dere gjort noen endringer i produksjonen?

– Nei, ingen endringer men vi har en del ledig kapasitet så nå skal vi fokusere på å utvikle nye produkter for å utnytte den kapasiteten.

 

– Dere har vokst jevnt de senere årene, skal dere vokse videre?

– Ja, vi skal vokse jevnt og trutt og vi har en fin utvikling hittil i år. I Millba har vi et langsiktig  perspektiv og skal rigge selskapet til å være en robust aktør i fremtiden, sier Søvik.