Bakeriet i Kristiansund vil ha betydelig ledig kapasitet fra nyttår. Tor Jan Sevaldsen håper å fylle opp kapasiteten etter hvert.
Bakeriet i Kristiansund vil ha betydelig ledig kapasitet fra nyttår. Tor Jan Sevaldsen håper å fylle opp kapasiteten etter hvert.

Mesterbakeren og Sevaldsen skiller lag

Tor Sevaldsen Produksjon og Mesterbakeren deler virksomheten mellom seg. Bakeriet i Kristiansund overtas av nye eiere gjennom nystiftede Tor Sevaldsen Bakeri AS, mens Mesterbakeren overtar bakeriet i Ålesund.

Publisert Sist oppdatert

Dette gir oss mer frihet til å drive vår egen produktutvikling i takt med det som lokalmarkedet vil ha.

Bedriften har hatt store økonomiske utfordringer de siste årene som en følge endringer i dagligvaremarkedet. De siste fem årene har Tor Sevaldsen Produksjon hatt et driftsunderskudd på nær 14 millioner kroner. I denne perioden har Norgesbakeriene Holding fått en økende eierandel i selskapet og eide 59,05 prosent av aksjene når selskapene nå inngikk en avtale om å dele virksomheten mellom seg. Den nye strukturen gjelder fra 1. januar. Tor Sevaldsen Bakeri blir assosiert medlem i Norgesbakeriene.

Nøkkelmedarbeidere på eiersiden

Baker- og konditorbedriften er inne i sin største omstillingsprosess noen gang i sin 45-årige historie. Etter flere år med bakerivirksomhet både i Ålesund og Kristiansund, blir det for Sevaldsen nå fokus på Kristiansund og Nordmøre. Eva Britt Hammervold, Andre Lyngsgård og Morten Sevaldsen, som er nøkkelpersoner i bedriften, kommer også inn på eiersiden, sammen med Tor Jan og Wenche Sevaldsen.

– Bakgrunnen for omstillingen av bakerikonsernet er at de økonomiske resultatene har forverret seg etter flere år med underskudd. Nå måtte noe gjøres, sier Tor Jan Sevaldsen i en pressemelding.

Reduksjon i antall årsverk

Sevaldsen har fått med seg sine tidligere eiere og samarbeidspartnere, banken og andre viktige støttespillere på en omstillingspakke. Det nystiftede selskapet med navnet Tor Sevaldsen Bakeri overtar driften av anlegget i Kristiansund. Mesterbakeren overtar anlegget i Ålesund. Begge er fornøyde med den løsningen man nå har kommet fram til.
– Endringene i driftsmodellen vil ikke bare innebære endring i produksjon, men også en reduksjon i antall årsverk. Noen av dem som har mister jobben i Kristiansund, er tilbudt jobb ved Mesterbakeren sitt anlegg i Ålesund, og det er aktuelt for noen av dem å flytte over dit, sier Sevaldsen.

Endringene gjør at 11 personer nå har blitt overtallige i bedriften. Det nystiftede selskapet får 16 ansatte.

Lokal produktutvikling

Produktene fra Tor Sevaldsen Bakeri vil fortsatt være å finne i butikkhyllene rundt om på Nordmøre og i Romsdal.
– Dette gir oss mer frihet til å drive vår egen produktutvikling i takt med det som lokalmarkedet vil ha. Derfor vil vi ha enda tettere dialog med kundene. Vi baker alt som bærer vårt navn, lokalt i Kristiansund. Og vi kommer til å legge om til ren nattbaking, slik det var før, så det blir enda ferskere brød av dette, sier Sevaldsen.

Tilbake til røttene

– Vi ønsker å bygge videre på det Tor Sevaldsen har representert fra starten – vi vil tilbake til røttene våre og dyrke det vi er aller best på, nemlig å være lokalbaker for lokalbefolkningen. De fleste på Nordmøre har et forhold til bakeriet vårt og til produktene våre.

Alt utstyr i bakeriet i Kristiansund blir stående og betyr at bakeriet er rigget for en mye større omsetning enn det nye selskapet vil få i starten. For nye Tor Sevaldsen Bakeri er det budsjettert med en omsetning for 2018 på 25 millioner kroner. Grunnmuren i virksomheten er å være sideleverandør til dagligvaren på Nordmøre og i Romsdal.

– Det blir i alle fall slik i starten, men vi har en del planer på litt lengre sikt som gjør at vi forventer en omsetningsøkning i årene som kommer, sier Sevaldsen til Bakeri.net.

Bakeriet i Kristiansund vil ha betydelig ledig kapasitet fra nyttår. Tor Jan Sevaldsen håper å fylle opp kapasiteten etter hvert.
Bakeriet i Kristiansund vil ha betydelig ledig kapasitet fra nyttår. Tor Jan Sevaldsen håper å fylle opp kapasiteten etter hvert.
Powered by Labrador CMS