Foodscape er navet på den nye matmessen som skal være med på å forme fremtiden for norsk matproduksjon. Den blir arrangert for første gang 10. og 11. oktober 2018 på Norges Varemesse i Lillestrøm, og deretter hvert tredje år. Flere tunge organisasjoner innen mat og drikke står bak Foodscape.

Aktuell for hele matbransjen

– Bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold er tema som hele næringen jobber med, og som forbrukerne er opptatt av. Foodscape blir derfor en svært aktuell møteplass for hele norsk matbransje, sier Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke.

Fakta om Foodscape

Bærekraftig matproduksjon

Bransjen har signert flere intensjonsavtaler med myndighetene for å oppnå en bærekraftig matproduksjon, blant annet slik FNs bærekraftmål ønsker. Fremover skal Norge produsere sunnere, mer miljøvennlig mat, som samtidig skaper en god verden.

– Vi kaster mat for minst 20 milliarder kroner i Norge og matbransjen står for en tredel av matsvinnet. Avtalen mellom matbransje og myndigheter om halvering av matsvinnet innen 2030 er i tråd med FNs bærekraftmål, men også en viktig milepæl for oss, sier Anne-Grete Haugen, daglig leder i Matvett.

Hun understreker at en reduksjon av matsvinn vil ha en positiv effekt for både lønnsomheten i den enkelte virksomhet, og for miljøet og samfunnet.

– Samarbeid om å finne innovative løsninger på hvordan mat skal produseres og selges i fremtiden er avgjørende for å lykkes med å nå målet om en halvering av matsvinnet innen 2030, sier Haugen.

En nødvendighet

– Foodscape er først og fremst en nødvendig møteplass. En arena hvor alle som jobber med mat og drikke i Norge kan lære av hverandre. På Foodscape kan du se hvilke løsninger som allerede finnes og fungerer, og bli inspirert til å ta steg i egen produksjon som resulterer i sunnere og mer bærekraftige produkter for bransjen og forbrukeren, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape i Norges Varemesse.

Engelberg understreker at alle som jobber profesjonelt med mat og drikke ønsker å imøtekomme kravene fra forbrukere og myndigheter om sunnere og bærekraftig mat. Foodscape vil gi deltakerne innsikt i fremtidens mat og foredling både gjennom utstilling og en konferansedel, som skal sørge for kompetansebygging og -deling. Begge deler er etterspurt av bransjen.