Gunnar Bakke i BKLF ble invitert til Mattilsynet i desember i fjor for å diskutere det store avviket som ble avdekket i sjekken.

– Vi tok umiddelbart grep i situasjonen og sa oss villige til å bidra med det vi kunne for å rette opp i feil-merkingen. På bakgrunn av dette møtet med Mattilsynet, la vi ut omfattende informasjon på nett til våre medlemmer og vi planla et kurs slik at alle våre medlemmer skulle være helt sikker på hva som var loven rundt merking av brød og bakervarer. Det var viktig for oss å rette opp i problemene så raskt som mulig for å vise alle at vi tok dette seriøst, forteller Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

Bevisstgjøring rundt lovverket

Kursingen av BKLFs medlemmer ble avholdt med representanter fra Mattilsynet, en jurist med kompetanse på lovverket og fagfolk fra matforskningsinstituttet Nofima. Martin Lang var også tilstede, han viste hvordan «My food office» forenkler merkingen.

– Kurset var i stor grad en bevisstgjøring for våre medlemmer om hvordan loven er. Mattilsynet sa jo selv at det ikke var noen kritiske avvik, men det ble avdekket en rekke feil i forhold til korrekt merking. Spesielt når det gjelder allergener, så skal det merkes skikkelig, og dette var det flere feil på.  Allergener skal en egen kolonne på produktet og i tillegg inne selve deklarasjonen. Dette diskuterte vi og ettersjekken til Mattilsynet viser at kursdeltagerne tok dette til seg raskt, sier Bakke.

Til beste for alle

Bakke er også fornøyd med hvordan Mattilsynet tok tak i problematikken overfor bransjen.

– De kunne gjort dette på en hardere måte, men de valgte å invitere oss inn for å skape en debatt og sammen løse utfordringene. Dette var klokt og vi klarte å løse dette på en rask og effektive måte, til beste for alle parter. Mattilsynet fortjener honnør for hvordan de presenterte problematikken, Sammen gjorde vi en god jobb og det er gledelig å se at bransjen nå nærmest er uten merkingsfeil.

Flere kurs

BKLF holder gjerne flere kurs for aktører i bransjen, hvis dette viser seg å være et behov.

– Ja, vi gjentar gjerne kurset hvis flere melder sin interesse. De som deltok på første kurs, ga tilbakemeldinger på at dette var nyttig og at de tok med seg informasjon og bevisstgjøring hjem til sine respektive bedrifter, sier Bakke.