Oppmerksomheten på riksdekkende TV bidrar til å øke interessen for norske bakervarer tror daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

– Jeg fikk muligheten til snakke om den nye merkeordningen på Nyhetskanalen i dag morges. Vi snakket om viktigheten av faget, fagutdanningen og utfordringene ved import, som jo er en del av bakgrunnen for den nye merkeordningen , sier Gunnar Bakke til Bakeri.net.

Tilstede i studio var også Erlend Løken Volden, produktutvikler i W.B. Samson. Han var invitert for å snakke om betydningen av fagutdanning i norsk bakerbransje. Løken Volden jobber med ny læreplan for baker- og konditorutdanningen og har vært en pådriver for endringene i utdannelsen, som trer i kraft i 2020.

– Jeg fikk fortalt om hvorfor det er viktig for bedrifter å ta inn lærlinger og at dette er noe som er med på å øke fagkunnskapen i den norske baker- og konditorbransjen, sier Erlend Løken Volden.

Stor betydning

– Det er av stor betydning å få lov å fortelle så mange TV-seere om bransjen og faget vårt. Det bidrar til å øke omdømmebyggingen av norsk bakerbransje. Brød og bakervarer er en kategori norske folk er opptatt av og jeg tenker at for TV2 er dette temaet interessant å lage nyheter på, sier Bakke.

Delte ut det første merket

På fredag delte Gunnar Bakke og BKLF ut det første håndverksbakeri-merket til Edgars Bakeri i Mandal, og på sikt vil det deles ut flere av disse.

Det er bakerier som utmerker seg i bruken av faglært arbeidskraft, er godkjent læringsbedrift, bruker norske råvarer og som opprettholder håndverkstradisjoner som kan søke om merket.

– Bakerfaget i Norge er under press, derfor bruker vi enhver anledning til å fortelle om fagutdanning, norske råvarer og håndverkstradisjoner. Den nye merkeordningen gir forbruker en pekepinn på hvor de kan kjøpe slike bakervarer og det tror jeg de setter pris på. Derfor er det også viktig at vi i bransjen får komme til på riksdekkende media og fortelle folk om dette, avslutter Bakke.