Førsteårs lærling, Lise Jacobsen (19), fagansvarlig hos Asker Produkt Yusuf Abdirahman Mohamed, daglig leder i Asker Produkt Britt Villa og andreårs lærling Jonas Myhre (21).
Førsteårs lærling, Lise Jacobsen (19), fagansvarlig hos Asker Produkt Yusuf Abdirahman Mohamed, daglig leder i Asker Produkt Britt Villa og andreårs lærling Jonas Myhre (21).

Mer enn bare baking

Lærlingene i bakeriet hos Asker Produkt lærer mer enn baking i løpet av sine to år. Her må de også lære å omgås mennesker som ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Publisert

Jeg tror at hvis mennesker blir sett og trodd på, så vil de lære seg arbeidet.

I Asker Produkt er det arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring. Bedriften driver med flere typer produksjon, blant annet mat og bakervarer.

Ikke bare baking

Lærlingene i bakeriet er ikke uføretrygdet, men vanlig ungdom som jobber for å få seg fagbrev. Men en lærlingplass hos Asker Produkt krever litt mer en faginteresse, man må være interessert i, og villig til å hjelpe andre mennesker som trenger tilrettelegging og hjelp til å utføre jobben. Dermed får lærlingene mer enn bakefaget med seg i videre arbeidsliv. De blir også flinke til å omgås alle typer mennesker.

Yusuf Abdirahman Mohamed, også kjent som utøver på bakerlandslaget, er fagansvarlig for lærlingene og har så langt hatt fire lærlinger. Tre har tatt svenneprøven og bestått med glans.

– Lærlingfilosofien er en kombinasjon av grunnverdiene til Asker Produkter og min måte å implementere dette i bakeriet på. Jeg tror at hvis mennesker blir sett og trodd på, så vil de lære seg arbeidet. Så hos oss er det mennesket først, så faget. Dette har vist seg å skape dyktige fagfolk så langt, forteller Yusuf.

Må mestre livet før faget

– Jeg hadde nok ikke så store forventninger til læretiden, men tok ting som det kom. Her ble jeg positivt overrasket. Yusuf har vært tett på i hele læretiden, forteller Jonas Myhren (21) som akkurat er ferdig med læretiden og er på jobbjakt.

– Jeg finner styrker og svakheter hos lærlingene. I en gitt periode trener vi kun på å bli bedre på noe de mester dårlig, så evaluerer vi etter noen uker og vurderer hvor lærlingen står. Har de lært seg dette går vi videre, hvis ikke terper vi mer. Det er lærlingene som må drive bakeriet i det daglige, dermed får de tidlig ansvar. Metoden har fungert godt og lærlingene lærer raskt. Frihet under ansvar gjør at lærlingene må finne sin metode og sin vei. Jeg tror på livsmestring først, så fagmestring, sier Yusuf.

Vil ta to fagbrev

Førsteårs lærling, Lise Jacobsen (19), har hos Asker Produkt funnet sin retning i arbeidslivet.

– Jeg liker meg veldig godt her og har fått mye ny kunnskap. Yusuf er god til å lese mennesker og han har dyttet meg i riktig retning. Ført lærte jeg meg grunnteknikkene, så har jeg funnet min egen metode for hvordan jeg skal gjøre ting. Planen min er å først ta fagbrev som baker, så ønsker jeg å ta fagbrev som konditor etterpå, forteller Lise.

Powered by Labrador CMS