Umami Arena, som tidligere het SMAK, er den viktigste møteplassen for bedrifter innen mat- og drikkesegmentet i Norge.

Det ble tidligere i år klart at partnerne i SMAK-messen ikke ble enig om veien videre, dermed ble SMAK oppløst. Det var hele tiden klart at matmessen ble videreført på Norges Varemesse i Lillestrøm, men nytt navn ble ikke klart før i mars. Umami Arena er det nye navnet på messen, og den tar over der SMAK slapp i 2020.

Videreutvikle møteplassen for mat- og drikkebedrifter

NHO Mat og Drikke representerer om lag 1800 bedrifter innen mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Den representerer mer enn 1 800 virksomheter over hele landet, som til sammen sysselsetter nærmere 40.000 ansatte. De blir med i hovedkomiteen for å være med på å skape og videreutvikle en møteplass for medlemmene og deres kunder, og hele bransjen.

– Det er viktig å skape gode møteplasser hvor flere ledd i verdikjeden kan treffes for å utveksle idéer, inngå samarbeid og på denne måten utvikle og styrke verdiskapingen i bransjen. Samtidig er dette en god mulighet til å møte medlemmene i en annen setting enn vi vanligvis treffer dem, sier med Ingunn Storetvedt Eriksen, direktør kommunikasjon og marked i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

 Tilfører innsikt

 – Fantastisk! Dette er første gang NHO Mat og Drikke er med i Hovedkomiteen, og det er viktig for oss. NHO Mat og Drikke representerer bedrifter som er sentrale for alle som jobber med mat og drikke. De har en innsikt og kunnskap som er avgjørende når vi nå skal skape den viktigste arenaen for handel, læring og vekst for hele bransjen, sier Torill Engelberg, direktør Umami Arena.

Kan vise frem bredden

Ingunn Storetvedt Eriksen er opptatt av at Umami Arena skal vise fram bransjens betydning for samfunnet.

– Umami Arena er et svært godt utstillingsvindu for å vise frem bredden i norsk mat- og drikkeproduksjon til forbrukerne – det er tross alt de som til slutt skal velge hvilken mat og drikke de skal ha på bordet til hverdags og fest. Det blir viktig for oss å bruke arenaen til både å styrke folk flest bevissthet om, og bransjens egen stolthet over, at mat- og drikkeindustrien er den største fastlandsindustrien i Norge -og med det er en viktig arbeidsgiver og verdiskaper i samfunnet, sier Storetvedt Eriksen.

Foruten NHO Mat og Drikke består hovedkomiteen av NHO Reiseliv og Norske Kokkers Landsforening. Umami Arena arrangeres på Norges Varemesse, Lillestrøm 14.-17. februar 2023.