Målene har helt siden kampanjen startet opp i 2018, vært at nordmenn skal øke inntaket av grove kornprodukter, sjømat og grønnsaker med 20 prosent innen 2021. De siste analysene tyder på at målene ikke nås innen tidsfristen. Helsedirektoratet, som står bak kampanjen sammen med sine samarbeidspartnere i matbransjen, blant annet bakerbransjen, tror likevel det er hensiktsmessig å fortsette kampanjen videre.

Folkehelse i bunn

I forbindelse med SMAK-messen 2020 arrangerte #MerAv-partnerene inspirasjonsseminar, for å fortelle at kampanjen fortsetter med nye informasjonsfilmer og annet materiale, men også for å få med flere aktører fra matbransjen inn i samarbeidet.

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, innledet seminaret med å fortelle beveggrunnen til at helsemyndighetene finansierer denne kampanjen. Det er de nasjonale folkehelsemålene, som er basert på Verdens helseorganisasjons globale folkehelsemål, som ligger i bunn.

Det handler om å redusere dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer.

– Vi vet hva som skal til. Det handler om å redusere alkohol og tobakksbruk, samt å få folk mer aktive og få folk til å velge et bra kosthold, sa Granlund.

Ikke innen rekkevidde

Målet om å øke forbruket av grove kornprodukter med 20 prosent innen 2021 er ikke innen rekkevidde, likevel mener bransjen at kampanjen bør fortsette med fullt trykk videre.

– De siste tallene forteller oss at forbruket av grove kornprodukter har økt med to prosent, så vi klarer ikke målsetningen, men dette er likevel en kampanj som er viktig for bakerbransjen, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

Bakke tror fokus på sunn mat skal øke fremover, i alle deler av matbransjen, derfor er det bra å være posisjonert.

– Det å få sine produkter vist frem på en slik måte, med helsemyndighetene ved siden av oss, er utrolig bra for vår bransje. De finansierer både reklame for bransjen samtidig som de gir gode kostholdsråd til befolkningen. Vi er glad for å være en del av #MerAv og vi oppfordrer alle i vår bransjen til å bli med på dette arbeidet, sier Bakke.

Kampanjen er et virkemiddel

Kostholdsrådene fra helsemyndighetene følger de store linjene i forskningen og  baserer seg ikke på hva som kan komme frem i enkelte forskningsrapporter. De endres sjelden og da basert på hva metaanalysene forteller.

– I Norge spiser vi mye sunn mat, men vi kan bli bedre, sier Granlund.

#MerAv-kampanjen blir derfor et virkemiddel for at vi skal kunne leve lengre og sunnere liv, da må vi spise mer grovt brød, grønnsaker og sjømat.

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, innledet #MerAv-seminaret.

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, innledet #MerAv-seminaret.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Plass til flere aktører

– For å klare dette må helsemyndighetene samarbeide med matbransjene, ellers blir det vanskelig å få dette til. Heldigvis er det mange aktører i bransjen som vil bidra, så vi tror at vi skal se en øking av forbruket av grovt, grønt og blått, sa Granlund.

I 2016 skrev helsemyndighetene en intensjonsavtale med en rekke aktører fra matbransjene, og det er ut fra denne hovedavtalen at #MerAv-kampanjen vokste frem.

– Det er nå 98 aktører med i hovedavtalen, og vi vil ha med flere. Det er viktig at så mange som mulig bidrar for at vi skal nå målene vi har satt oss, fortalte Granlund.