Martin Lang i MyFood Office viser til pressemeldingen fra SSB om strømprissjokk.

Utdatert rapport

– Siden rapporten kun tar utgangspunkt i en strømprisøkning fra 40 øre til 160 øre, så er rapporten allerede utdatert. Rapporten bemerker at en videre økning til 4 kroner vil øke strømsjokkfaktoren med 3-gangen. Det betyr at bakerbransjen eksempelvis har en strømsjokkfaktor på hele 7,8, ikke 2,6 slik vedlegget til rapporten konkluderer. Hvis strømprisen kun hadde vært 4 kroner. Men prisen er allerede mye høyere.
– En annen svakhet er at den ikke tar hensyn til lavmarginsbransjer. Derfor er rapporten sterkt misvisende når den kun ser på endring i strømprisen i forhold til omsetning. Den burde heller sett det i forhold til driftsresultatet. Realiteten er at hele den norsk bakerbransjen sett under ett er i ferd med å gå med dundrende underskudd på strømpriser ingen så sent som høsten 2021 kunne forestille seg, sier Lang og utdyper:

Marginskvis

– Bakerbransjen sett under ett er omsetningen 11 464,5 millioner kroner med driftsresultat på 997,4 millinoer kroner.(Kilde. 12910: Hovedtall for alle foretak og bedrifter, etter næring (SN2007), foretak/bedrift, statistikkvariabel og år, næringsgruppe 10.7). Det vil si en margin på 8,6 % (driftsresultat delt på omsetning). Med en strømsjokkfaktor på 7,8 er det bare 0,8% igjen på bunnlinja. Det er en helt ekstrem marginskvis. Og det på kun én enkelt innsatsfaktor.
– Dersom politikerne rett før statsbudsjettet legges frem nå bruker SSB sin rapport til å kvittere ut at bakeriene ikke trenger stømstøtte, er jo det en beslutning tatt på utdatert grunnlag. Da er vi på ville veier, avslutter Martin Lang.