Utdelingen var under Vestlandsk Bakerforbund sitt årsmøte som ble avholdt i Haugesund på lørdag.

De som fikk 40-års medalje var:

Harald Hauge
Harald Berge
Arne Sigbjörn Langeland
Ragnvald Larsen
Kjell Fylkesnes