Besøket i produksjonslokalene på Osterøy førte til at samarbeidet med Hjelle Tøsse Bakeri ble brutt kort tid etter. Kommunikasjonssjef Øyvind Arum i Rema 1000 holder kortene tett inntil brystet om funnene som førte til boikotten.

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på innholdet i rapporten, men dette dreier seg om funn knyttet til matsikkerhet, sier han til Bygdanytt.

Dermed faller brødsalget i Rema 1000 utsalgene i Lonevåg, Garnesvegen og på Øyrane Torg bort.

 

Kom om natten

Ifølge daglig leder Vidar Hjelle i Hjelle AS vil også Norgesgruppen og Coop Norge avslutte samarbeidet med bakeriet. Han er kritisk til kontrollen, som skjedde om natten 17. august.

– Det var ferietid, kort frist og jeg fikk heller ikke muligheten til å være med på revisjonen, forteller han.

Kort tid etter kontrollen fikk bakeriet beskjed om at det var kroken på døra for videre brødsalg.

– Leter en godt nok finner en alltid noe å utsette på. Bakeriet vårt kan uansett ikke sammenlignes med moderne produksjonslokaler som store bakerier har, sier Hjelle til lokalavisen.

En del av maskinparken er av eldre dato og Hjelle baker slik de lenge har gjort.

Ifølge Arum ble inspeksjonen varslet 12 dager i forkant. At den skjedde om natten er en naturlig konsekvens av driften. Det er da man baker, påpeker han.

 

Varslet konkurrentene

Hjelle stusser veldig over hvordan Rema 1000 konkurrentene Norgesgruppen og Coop kan ha fått tilgang til informasjonen fra en intern revisjon i regi av Rema 1000. Han ble ikke kontaktet av dem.

– Rema 1000 varslet Coop og NorgesGruppen fordi funnene i bakeriet var av en slik karakter at det satte matsikkerheten i fare, forteller Arup.

Bedriftene samarbeider om mattryggheten gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum.

Coop Norge bekrefter at de ikke lenger vil kjøpe produkter fra bakeriet på Tysse. Begrunnelsen er den samme som Rema 1000s – at bakervarene ikke tilfredsstiller kravene til trygg mat. Men matvarekjeden holder døra på gløtt for å innlede samarbeidet på nytt dersom bakeriet kan dokumentere at de oppfyller kravene til matsikkerhet.

 

Tre ansatte mister jobben

Hjelle Bakeri satser nå videre med sine egne utsalg. Stemningen er preget av boikotten. Bakeriet har allerede kuttet staben fra 12 til 9, og situasjonen betegnes som dramatisk.