Mattilsynet hastestengte bakeri

Piece of Cake på Munkerud i Oslo ble hastestengt av Matilsynet 19. desember. Bakeriet vet ikke når de kan åpne igjen.

19. desember 2023 mottok Piece of Cake på Munkelia vedtak fra Mattilsynet om å stenge dørene grunnet alvorlige brudd på regelverk for trygg mat, renhold og forurensingsfare. Mattilsynet mente at det av hensyn til mattryggheten var nødvendig å utføre umiddelbare tiltak og det ble derfor fattet et hastevedtak i saken. Dette innebar at bakeriet umiddelbart måtte stanse all håndtering av mat og drikke som var produsert på kjøkkenet, nede i kjelleren i lokalet, skriver Nordstrand Blad som omtaler saken.

Tomm Munthe som er eier og driver av Piece of Cake sier til Nordstrands Blad at han er veldig lei seg for at tilstanden på kjellerlokalet på Munkelia var i den stand den var i.

– Vi hadde allerede planlagt at vi ikke kunne holde på i lokalet da Mattilsynet kom, sier han og forteller til avisen at det ikke var produsert mat i lokalet de siste dagene før Mattilsynet kom. På grunn av seneskade har ikke Munthe vært i stand til å bake den siste tiden og venter nå på en operasjon. Det gjør at han ikke blir i stand til å bake de neste ni månedene. Derfor var de ansatte allerede i ferd med å pakke ned og stenge da Mattilsynet kom på døra.

Munthe vet ikke når produksjonen kan starte opp igjen, men håper å snart få åpnet selve butikken i førsteetasje igjen.Powered by Labrador CMS