Resultater fra kartleggingsarbeidet viser at matsvinnet i store deler av matbransjen reduseres med 13 prosent fra 2015 til 2017. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, reduseres med henholdsvis 10 og 8 prosent, skriver Matvett i en pressemelding.

– Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned samtidig som klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert med henholdsvis 10 og 8 prosent, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforskning, som har laget en kartleggingsrapport på vegne av Matvett.

Positiv utvikling

Fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,8 kg/innbygger eller 13 prosent. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015. Les mer om resultatene fra kartleggingen her.

– Antall matindustribedrifter som leverer matsvinndata og rapporterer på tiltak for 2017 har mer enn doblet seg fra foregående år, og dette viser at rammeverket som «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» representerer, bidrar til å få bedre oversikt over maten som kastes og hvilke tiltak som gjennomføres, sier Anne-Grete Haugen i Matvett. Fra 2020 skal det sammenstilles statistikk på matsvinn fra hele verdikjeden i Norge, legger hun til.