For å møte økt konkurranse er matbransjen helt avhengig av innovasjon, ny teknologi og riktig kompetanse for å klare seg i morgendagens konkurranse, skriver BKLF, og inviterer til konferanse torsdag 12. november på Næringslivets Hus i Middelthunesgate 27, Oslo. FEED-konferansen er næringslivets nye fagopplæringskonferanse, og arrangeres av NHO Mat- og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Noen av temaene som vil bli drøftet under konferansen er;

Hva vil ny teknologi, økt digitalisering og økt konkurranse ha å si for bedriftenes kompetansebehov?
Er vi på vei bort fra de tradisjonelle håndverksfagene?
Hvordan vil fremtidens yrker se ut?

Mange investerer i nytt utstyr, men det må også investeres i kompetanse for å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. Regjeringen har igangsatt en grundig gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen, den kommer det også mer informasjon om, opplyser BKLF.

Programmet for konferansen finner du her.

Påmelding HER innen 15. oktober 2015.