Det gjør mat- og drikkenæringen til den ledende på dette området viser NHOs Kompetansebarometer.

– Kompetansebarometeret viser at mat- og drikkenæringen er den næringen i Norge som i størst grad har digitalisert og automatisert produksjonen og tatt i bruk datastyring og sensorteknologi. Næringen er aller lengst fremme i bruken av roboter, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, i en pressemelding fra NHO Mat og Drikke.

Orkla er sultne på forbedringer

Orkla har blant annet investert over 130 millioner kroner i ny teknologi og bedre produksjonsflyt ved sitt fabrikkanlegg i Fredrikstad, de senere år. Her er mer enn én milliard gule bokser med Stabburet leverpostei har blitt produsert siden 1966.

– Som all annen industri i Norge, er vi i Orkla avhengig av å utnytte ny teknologi og stadig være sultne på forbedringer. Kontinuerlig forbedring for oss handler om å stadig jobbe smartere, mer effektivt og levere bedre kvalitet. Det som var godt nok i går er ikke godt nok i morgen. Å investere i ny teknologi er også et svært viktig HMS-tiltak, da økt automatisering gjør de manuelle operasjonene færre og tryggere, sier kommunikasjonssjef Bjørn Brennskog i Orkla Foods Norge, i pressemeldingen.

Økt effektivitet

– I 2012 investerte Coca-Cola 600 millioner kroner for å bygge om hele den norske produksjonen og gå over til miljøvennlige gjenvinningsflasker. Automatiseringen av produksjonen har ikke bare økt effektiviteten, det har også redusert vann- og energiforbruket kraftig. Ikke minst sier de ansatte selv at omleggingen har gitt dem en bedre og tryggere arbeidsplass. I dag ligger en av de mest moderne brusfabrikkene i Europa på Lørenskog, og det er vi utrolig stolte over, sier Stein Rømmerud, administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norge.

Bedriftene har ulike årsaker og motivasjon for å digitalisere og automatisere. De fleste, over 80 prosent, oppgir at formålet er å forbedre kvaliteten i varer og tjenester. Nesten like viktig er det å møte en økt konkurranse, dernest ønsker bedriftene å frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver og redusere arbeidskraftkostnader.

Kompetansebarometeret viser tydelig at bedriftene ikke ser for seg et mindre behov for arbeidskraft de neste fem årene. Tvert imot. På spørsmål om digitalisering og automatisering endrer bedriftenes behov for kompetanse, oppgir det store flertallet at de vil ha omtrent samme behov fremover både med tanke på utdanningsnivå og fagsammensetning.

– Håndverksfag og teknisk kompetanse vil fortsatt være det største kompetansebehovet for mat- og drikkenæringen også i årene som kommer, sier NHO Mat og Drikke-sjef, Petter Haas Brubakk.

Ansatte vil være viktig

– Automasjonsgraden og robotisering har økt og vil fortsette å øke i næringsmiddelindustrien og vil spille stor rolle i vår konkurransekraft. Men den største rollen vil våre medarbeidere ha. Det er de som skal betjene utstyret og vil utgjøre forskjellen om vi lykkes eller ikke! Derfor må vi sikre at våre medarbeidere får kompetanseløft innen automasjon og robotisering, men også det matfaglige, slik at vi til enhver tid produserer trygg mat, sa meieierisjef ved Tine Brummundal, Ottar Olden, under fremleggelsen av resultatene fra NHOs Kompetansebarometer den 28. august.

Kompetansebarometeret

NHOs kompetansebarometer er en spørreundersøkelse om kompetansebehov til alle NHOs bedrifter. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire år, og det er dermed mulig å se på utviklingen av kompetansebehov over tid. Undersøkelsen er utført av NIFU på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. Bedriftenes besvarelser er ikke vektet etter bedriftsstørrelse – én bedrift er lik én stemme. I underkant av 6000 bedrifter har deltatt i årets undersøkelse, noe som gir et godt kunnskapsgrunnlag.