Svenskene vant Nordic Pastry Cup 2017 selv om det norske laget vant tre av fire kategorier. Manglende åpenhet om poengsummer har ført til mistenksomhet rundt resultatet.
Svenskene vant Nordic Pastry Cup 2017 selv om det norske laget vant tre av fire kategorier. Manglende åpenhet om poengsummer har ført til mistenksomhet rundt resultatet.

Manglende åpenhet svekker Nordic

Den svenske arrangørens manglende åpenhet om poengsummer i Nordic Pastry Cup skaper grobunn for mistenksomhet. Få skjønner hvordan det norske konditorlaget kunne få tredjeplass etter å ha vunnet tre av fire kategorier. Arrangøren skulle utlevere dokumentasjon om poengsummer etter konkurransen. Det har fortsatt ikke skjedd, to uker etter konkurransen.

Publisert Sist oppdatert

Det er veldig spesielt å ha et poengsystem der resultatet strider mot sunn fornuft.

Mange ble litt undrende til at det norske konditorlaget kunne vinne tre av fire kategorier og stå der med en kjip bronsemedalje. Den svenske arrangøren har så langt ikke levert ut dokumentasjon som skaper tillit til resultatet og til konkurransen. Denne gangen ble tallene lagt inn på en iPad hos hver enkelt dommer. Det gjorde at ingen av dommerne som representerte de enkelte landene fikk vite noe om andre poenger enn de selv ga. Bare et fåtall utvalgte personer fra arrangøren fikk innsyn i alle poengsummene.

Flere er kritiske

Etter det vi kjenner til skal det norske laget ha slått Danmark i showpiece. Og likevel tar Danmark sølvplassen foran Norge. Det er veldig spesielt å ha et poengsystem der resultatet strider mot sunn fornuft. Og når sunn fornuft ikke strekker til, så burde det vært soleklart at resultatene raskt ble dokumentert med fakta, men det har ikke skjedd.
Både den norske presidenten Axel Brun og den finske daglige lederen i den finske bakerorganisasjonen, Mika Väyrynen, har stilt flere kritiske spørsmål til arrangøren. Bakeri.net er også kjent med at danskene har vært kritiske til den manglende åpenheten.

Vilde Nistad Strandos (t.v.) og Tonje Holtungen vant nesten alt som var å vinne Nordic Pastry Cup 2017, men endte kun på tredjeplass.
Vilde Nistad Strandos (t.v.) og Tonje Holtungen vant nesten alt som var å vinne Nordic Pastry Cup 2017, men endte kun på tredjeplass.

Stillhet

Bakeri.net sine forsøk på å få en forklaring på hvordan det norske laget kunne havne på tredjeplass ut fra sine prestasjoner, har foreløpig stort sett blitt møtt med stillhet. Vi har sendt to meldinger til hoveddommeren og vi har også sendt en henvendelse til det svenske forbundet som var arrangør. Daglig leder Martin Lundell svarte slik på Bakeri.net sin henvendelse der vi ba om en forklaring på hvordan det norske laget kunne havne på en bronseplass etter å ha vunnet tre av fire kategorier:
– Jag deltog inte själv i juryarbetet så jag kan inte svara på exakt hur det kom sig utan det skulle du behöva fråga Jimmy Griffin om (ordförande i juryn). Om du vill ser jag till att få tag i hans kontaktuppgifter.

Utan att ha pratat med Jimmy kan jag gissa hur det kan gått till. Det kan vara så att Norge var marginellt bättre än Sverige och Danmark i tre kategorier och sedan tappade fler poäng i den fjärde delen.

Ett annat alternativ är att juryn ibland, efter att de satt poäng, gör en totalvärdering på slutet så den tävlande de anser presterat bäst verkligen vinner tävlingen. Detta eftersom personerna i juryn är proffs inom sitt yrke, men inte proffs på just poängsättning.

Vi ba om å få kontaktinfo for videre oppfølging, men har ikke mottatt det.

Fra arrangøren ble det etter konkurransen lovet at poengsummene skulle sendes ut til de andre lagene etter premieutdelingen. Så langt Bakeri.net kjenner til har det ennå ikke skjedd.

Skader konkurransen

Dette er en manglende åpenhet som er svært skadelig for konkurransen. En ting er at det norske konditormiljøet oppfatter dette som urettrettferdig. Noe annet, og mye verre, er at det skaper mistenksomhet og mistro til den nordiske konkurransen.
Nordic-konkurransene løftet konkurransenivået blant bakere og konditorer i Norden og har bidratt til at vi har nærmet oss et mer internasjonalt nivå i disse konkurransene. Da er det veldig synd om et håpløst poengsystem og en manglende åpenhet skal medføre at det blir mindre interesse rundt denne viktige konkurransen. Det vil være skadelig for baker- og konditorfaget i alle de nordiske landene. Disse konkurransene har blitt en viktig arena for å måle krefter, men like viktig for å få til et kollegialt og faglig samarbeid over landegrensene.

Ikke gjør dette igjen!

En klar oppfatning til danskene som skal arrangere Nordic i mars:
Få åpenhet rundt poengsummer og dømming!

Og neste gang svenskene skal arrangere, så håper jeg de nordiske landene holder dem i ørene og sørger for den åpenheten de så langt har manglet. For også forrige gang Sverige arrangerte Nordic tok det «år og dag» før vi fikk vite hvem som kom på de andre plassene og fikk vite tilhørende poengsummer.

Dette er en praksis våre naboer ikke er tjent med!

Powered by Labrador CMS