Må velge del av bransjen

I en fersk rapport pekes det på at aktørene i bransjen må bestemme seg hvor de hører hjemme for å lykkes i fremtiden. Det vil bli stadig tøffere å være litt bakeri, litt butikk og litt serveringssted.

Publisert Sist oppdatert

– For å lykkes i fremtiden må aktørene bestemme seg for hvor de hører hjemme og investere i kompetansen som kreves for å være best i den enkelte bransje.

Menon har på oppdrag av Baker- og Konditorbransjen (BKLF) utført en tilstandsanalyse av det norske bakevaremarkedet. I tillegg har vi trukket frem trender og pekt på muligheter for videre utvikling av bransjen. Hovedformålet med analysen har vært å etablere et faktagrunnlag som kan benyttes i BKLFs videre strategiarbeid – «Jakten på mulighetene 2».

I en oppsummering fra Erland Skogli i Menon legger han blant annet vekt på at det innenfor bransjen finnes tre bransjer:

Én næring – tre bransjer – hvilken bransje skal du være best i?
Norsk baker- og konditornæring er i dag delt i tre segmenter eller bransjer: 1. Industriell produksjon («baker») og import av ferdige bakervarer står for halvparten av næringens omsetning, 6 av 12 mrd. kroner. Den resterende halvparten deles likt mellom de aktørene som primært driver 2. bakeri og utsalg («butikk») og aktørene som primært driver 3. bakeri og servering («bespisning»).

Dette er tre bransjer med ulike spilleregler: For å lykkes i fremtiden må aktørene bestemme seg for hvor de hører hjemme og investere i kompetansen som kreves for å være best i den enkelte bransje. Det vil bli stadig tøffere å være litt bakeri, litt butikk og litt serveringssted. Ytterligere tilspisset konkurranse fra dagligvare, servicehandel og nye kafé-kjeder vil gjøre livet tøft for den som ikke har et tydelig konsept å kommunisere mot sine kunder.

Menon vurderer på bakgrunn av denne rapporten at det er muligheter innenfor alle tre segmenter, vil i årene som kommer større grad av spesialisering.

 

Les hele rapporten her:

Nye muligheter for baker- og konditorbransjen

Powered by Labrador CMS