Da Nøtterø Bakeri på Teie bygget ut for flere år siden, tok de i bruk arealer som tidligere var benyttet til detaljhandel uten å søke kommunen om endringene. Det manglet også rullestolrampe, som de var pålagt.

Ferdigattest må på plass

Begrunnelsen til bakeriet for manglende ferdigattest og dermed rullestolrampe, har vært at de har ventet på en gatebruksplan så de kan plassere rampen på best mulig sted. Det har vært søkt om utsettelse på ferdigattest som har blitt innvilget, men nå har politikerne sagt stopp. Nå er det gitt en frist for ferdigattest eller vanker det mulkt.

Skal få det ferdig

Nå sier daglig leder i i Nøba Eiendom og styreleder i Nøtterø Bakeri, Eigil Næss, at materialer er bestilt og at ferdigattest skal være på plass innen fristen kommunen har satt.

Hvis kravet fra kommunen ikke etterkommes vil det fremmes engangsmulkt på kr 10 000 og en dagsmulkt på kr 500 frem til ferdigattest legges frem.