Erlend Løken Volden blir ny fagansvarlig for BKLF og skal ha særlig ansvar for kurs og kompetansebygging, oppfølging av lærlinger samt å følge opp fagfornyelsen.

Løken Volden har lang bransjeerfaring, er utdannet diplombaker og har flere års fartstid fra baker og konditorlandslaget, både som utøver og trener. Han kommer fra jobben som produktutvikler i bakeriet W.B. Samson og startet i sin nye jobb 4. januar.

Skal følge opp fagfornyelsen

– Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig i gang med denne jobben. Det er en rekke interessante felt jeg skal jobbe med, blant annet å følge opp fagfornyelsen, noe jeg brenner for. Jeg skal også, sammen med Kjetil Dale Aas, utvikle Baker og Konditorbransjens Opplæringskontor videre, og vi skal tilby et bredt spekter av kurs til bransjen gjennom det nyopprettede Baker og Konditor Akademiet, et BKLF-initiativ for å bygge fagkompetanse i bransjen vår.

Brenner for fagskolen

Løken Volden har også vært leder for læreplangruppen for Vg3 baker og konditor for Utdanningsdirektoratet, og vil videreføre engasjementet i sin nye stilling.

– Jeg brenner for fagskolen og gleder meg til å kunne bidra til fagets beste. Det er bransjen selv som har igangsatt prosessen med fagfornyelsen, derfor er det viktig at vi holder sporet varmt og følger opp. Dette blir en av mine hovedoppgaver. Noe av det første jeg skal sette i gang med er å samle alle faglærere og tilby relevante kurs. Vi har et mål om å skape en rød tråd i hele utdanningsløpet, helt fra Vg1 til ferdig utdannet diplombakere. En spennende og viktig jobb, sier Erlend Løken Volden.

En svært kompetent ressurs

– Jeg er veldig glad for at Erlend vil jobbe i BKLF og for å styrke bransjen. Med Erlends faglige kunnskap, brennende engasjement og innsikt i utdanningen for bakere og konditorer, har bransjen nå fått tilgang til en svært kompetent ressurs som jeg håper bransjen vil få masse glede av fremover, sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke til Bakeri.net.

– Ett element vi mener er viktig i jobben med å kvalitetssikre hele løpet for fagarbeideren, er å komme bort fra den rene produksjonsarbeideren. Bakere og konditorer skal selvfølgelig være det også, men vi ønsker at fremtidens fagfolk i vår bransje skal anvende kunnskap og ferdigheter i ett. Dette går inn i det som kalles «det moderne kompetansebegrepet» og dette skal gjennomsyre hele den røde tråden i utdanningsløpet. Altså selvstendige fagfolk som kan ta avgjørelser basert på sin kompetanse. Da må vi gi dem et godt grunnlag. Dette handler ikke om at baker og konditorfaget skal bli et teoretisk bachelorfag, men at grunnutdanningen skal være tydelig basert på kompetansebehovet til bransjen, sier Løken Volden.

Av andre oppgaver skal Løken Volden også ta opp igjen tråden med å lage nasjonale svenneprøver, en jobb han har også tidligere har jobbet med i laugs-sammenheng.

God timing

– Hvordan er det å gi seg som aktiv baker og bli mer «kontorbaker»?

– Jeg skal ikke slutte med deig i henda. Jeg kommer til å holde mye kurs, så ambisjonen er å bake mye. Men det vil også bli dager med annet fokus, noe som er litt av poenget med denne jobben. Men jeg har hatt over sju flotte år i Samson, og vil savne den jobben, men tilbudet om denne jobben var så spennende at jeg ikke kunne si nei. Jeg har vært heldig som har vært i en bakeribedrift som har gitt meg masse rom til faglig utvikling. Det er jeg veldig takknemlig for. Det har vært veldig viktig for meg, men jeg synes timingen var bra nå, og dessuten er det jo slik at fokus endres noe med årene.

– Dette er en unik mulighet for meg til å bruke all min energi på oppgaver jeg i forskjellige sammenhenger har vært engasjert i tidligere, ved siden av «dagjobben». Slik jeg ser det så er svennebrevet mitt, faget mitt, arbeidsgiveren min nå. Jeg skal jobbe for fagene våre. Det er det ganske kult å få lov til.