De aller fleste bakerier i Norge jobber med å utvikle produkter i større eller mindre grad.

I Norges største bakerikjede ble det lansert 54 nasjonale produkter, 22 lokale og 10 relanseringer eller redesign i løpet 2016. Det er ingen tvil om at produktutvikling prioriteres.

– Brød og bakervarer er kanskje den viktigste kategorien i norsk dagligvare og da er det veldig viktig at kundenes behov dekkes på en god og fullstendig måte. I Norge oppsøker forbrukeren butikken mer enn tre ganger pr uke, og ferskt brød er en av hovedgrunnene til det. Alle produkter vi lanserer skal dekke behov hos de forskjellige forbrukerne; de skal ha en misjon i det totale sortimentet, sier Amund Skrutvold som er produktutviklersjef i Bakehuset.

Må komplimentere

– Hvordan starter arbeidet med å utvikle et nytt produkt?

– Produktutviklingen styres av hvilke trender som berører kategoriene våre. Sunnhet og helse, «clean label», tradisjon, opprinnelse og convenience er noen av de trendene som påvirker produktutviklingen vår. Uavhengig av trend, så er smak den viktigste preferansen for forbrukeren når de skal gjøre sitt valg i butikkhyllene.

Vårt sortiment er bygget opp av forskjellige konsepter, og nye produkter skal komplimentere eksisterende sortiment. Det er viktig for forbrukeren, kunden (butikken) og oss at vi skaper variasjon i butikkhyllene, forteller Skrutvold.

Amund Skrutvold, produktutviklersjef i Bakehuset

Amund Skrutvold, produktutviklersjef i Bakehuset

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Noe testes av forbruker

I forkant av nye lanseringer analyseres og kartlegges markedsbehovet.

– Dersom vi skal lansere helt nye konsepter, har vi også muligheten til å kunne teste produktene i markedet i forkant gjennom testsalg i utvalgte butikker. Da kan vi få direkte tilbakemelding av forbrukerne, og eventuelt gjøre korrigeringer på produktet. Dette gir oss et tryggere grunnlag for den endelige beslutningen om produktet skal lanseres eller ikke.

Timing

En suksessfaktor for nye produkter er at de er aktuelle, og treffer et behov hos forbrukeren.

– Sammen med Kiwi lanserte vi konseptet «Våre Minste» høsten 2015. Dette konseptet består av forskjellige typer mindre brød, som alle veier fra 450 gram til 500 gram.

Bakgrunnen for denne lanseringen var to-delt:

1) Det kastes svært mye matvarer hjemme hos forbrukere, og brød er en av de matvarene det kastes mest av.

2) 40 prosent av husholdningene (Kilde: SSB 2010) i Norge består av kun én person.

I forbindelse med lanseringen satte Kiwi i gang en markedsføringskampanje med fokus på matsvinn. «Våre Minste»-brødene var en del av denne kampanjen, og forbrukeren fanget raskt opp budskapet om at nå de nå hadde mulighet til å kunne kjøpe mindre brød – og dermed kaste mindre hjemme. En viktig del av suksessen var også at produktet ikke ble dyrere for forbrukeren; kiloprisen var den samme som for et større/«normalt» brød.

– Små brød var jo egentlig ikke noe nytt; det har norske bakere hatt lenge. Men kommunikasjon rundt produktene og fokus på matsvinn var svært viktig for denne lanseringen, og her «traff» vi forbrukeren. Det var ekstra gøy når «Nytt på Nytt» på NRK – i beste sendetid- en fredag kveld i slutten av september 2015 tok for seg «krympebrød»; et nytt ord som kom som en følge av vår lansering, sier Skrutvold.

Konseptet «Våre Minste» ble også omtalt som «Årets Hit» i norsk dagligvarehandel av Dagens Næringsliv i desember 2015.

– Dette er et eksempel på hvor viktig det er å være godt forberedt og kunne agere raskt når nye trender kommer og samtidig setter preg på samfunnsdebatten.

I dag, 1,5 år etter lanseringen, er nesten hvert 6. brød som selges i Kiwi et av «Våre Minste»-brød, sier produktutviklingssjefen.

 

Fakta:

Bakehuset AS er Norges største bakeri og består av 11 bakerier i Midt- og Sør-Norge. Omsetningen er på nærmere 1,4 milliarder (2015). Bakeriet er 100 % eid av Norgesgruppen og produserer brød- og bakervarer for Meny, Kiwi, Spar, Joker og Nærbutikkene. Produktutviklingsavdelingen i Bakehuset består av fem personer og ledes av Amund Skrutvold.