Bedriften hadde i utgangspunktet et lavt sykefravær, men har redusert det ytterligere og ligger nå på litt over fire prosent.

– Vi er veldig fornøyd med at sykefraværet har gått ned etter vi startet samarbeidet, sier konsulent Vibeke Saue hos Mesterbakeren til Fysioterapeuten.

En del av tiltakene er å variere mellom ulike arbeidsoppgaver slik at arbeidet ikke blir for ensformig og statisk. I tillegg har de ansatte fått gummimatter å stå på og de ansatte har fått råd om viktigheten av rett arbeidshøyde for å unngå belastningsskader. Bedriften har hatt treningsrom for de ansatte de siste årene og de to siste årene har de også hatt avtale med kiropraktor.

– Vi ønsker å bli enda bedre på rullering ved de ulike stasjonene. Vi ønsker også å gi mer informasjon til de ansatte, sier Saue som kan glede seg over å se resultater etter et målbevisst arbeid der de ansatte har blitt tatt med i hele prosessen.