Anders Teigen lanserte bakerisystemet på 80-tallet. Nå har sønnen Rune kommet inn i bedriften. Han har over 20 års erfaring med web-basert systemutvikling. Gjennom selskapet Teigentech er de nå på markedet med en ny skybasert versjon som de har kalt F82 Cinnamon.

Neste generasjon

– Vi så at systemet vårt hadde stor verdi for brukerne og vi ønsket å videreutvikle det etter neste generasjons krav. Det var avgjørende å bringe inn ny kompetanse og ny teknologi, sier Anders Teigen og viser til sønnens inntreden i selskapet.

– F82 Cinnamon kjøres gjennom nettleseren, noe som fritar brukere for arbeidet med installasjon og oppgraderinger. Systemet blir tilgjengelig også utenfor kontoret, og bakeriet kan la sine kunder styre egne ordrer. Selv om systemet teknisk sett er utviklet fra bunnen av, bygger vi videre på de velkjente funksjonene fra F/82. I Cinnamon gir vi det hele en brukervennlig og moderne innpakning, sier Rune Teigen.

– Vi begynte å jobbe med web-baserte tilleggsfunksjoner i 2017, blant annet ved å lage en portal for bakerienes faste kunder der de selv kunne organisere sine ordrer. Nå har vi lansert en selvstendig skybasert versjon som vil videreutvikles i tiden fremover til å bli enda mer innholdsrik.

– Flere bakerier har allerede gått over på den skybaserte løsningen. I tiden fremover vil vi gradvis flytte kundene over til den skybaserte løsningen, sier Teigen.

Forenkler prosesser

– Som it-mann møter jeg en del prosesser i bakeriene som oppfattes litt tungvinte. Det er disse prosessene jeg gjerne vil bidra til å forenkle for å frigjøre tid til andre oppgaver i bakeriene. Den store trenden er at systemene snakker sammen. Det bidrar til å forenkle hverdagen. F82 Cinnamon snakker sammen med både regnskapssystem, kassasystem og Cake it easy. Systemet gir også mulighet for at bakeriets kunder selv styrer sine ordrer. Det frigjør mye tid knyttet til eposter og telefoner fra kunder, sier Teigen.

I tillegg til baker- og konditorbransjen satser Teigentech på storkjøkken og matprodusenter forøvrig. Med det nye systemet er det lett å skifte språkdrakt. Det gjør at de også har tanker om at systemet kan være aktuelt i andre land etter hvert.