Joe Harald Strand, daglig leder i BFSN Storkjøkkenleverandørene ser frem til den nye messen i 2022.

Lanserer sin egen messe i 2022

I januar ble det kjent at BFSN Storkjøkkenleverandørene trakk seg fra samarbeidet om SMAK-messen. Nå lanserer de sammen med X Meeting Point sin egen messe.

Publisert

Baker- og konditorbransjen er en viktig del av bransjen og vi håper at de også vil bli med oss på Gastro X.

Messen har fått navnet Gastro X Professional og egen nettside for den nye messen ble lansert tidlig i mars. Messen skal avholdes på X Meeting Point på Hellerudsletta 17. – 20. oktober 2022.

Messen er primært for storkjøkken, storhusholdning og horeca-markedet, med hovedkategoriene: Mat og drikke – maskiner og utstyr – interiør og design – sider, øl, vin og brennevin.

– Det kan være at noen av utstillerne fra baker- og konditorbransjen, som tidligere har deltatt på SMAK-messen, vil finne det naturlig å flytte seg over til den nye Gastro X-messen. Baker- og konditorbransjen er en viktig del av bransjen og vi håper at de også vil bli med oss på Gastro X, sier Joe Harald Strand, daglig leder i BFSN Storkjøkkenleverandørene til Bakeri.net.

 Oppstartfase

– Vi er tidlig i planleggingen i forhold til selve innholdet for de fire messedagene, men dette er et arbeid som nå går for fullt. Nå er vi i gang med å etablere arrangementskomiteen og få på plass aktuelle samarbeidspartnere, som sammen med oss skal bidra til et rikt faglig innhold på Gastro X, sier Joe Harald Strand.

BFSN har flere års erfaring som arrangør fra tilsvarende nasjonale arrangementer og har arrangert nasjonale møteplasser i egenregi, helt frem til de ble med og etablerte den tidligere SMAK messen i 2009.

– For oss har det viktigste i planleggingen av et nytt messekonsept vært at bransjen selv skal sitte ved roret i forhold til visjoner, strategi og innhold, sier Strand.

Vil tilby plass til fornuftig pris

Allerede nå er det fokus på fornuftig kostnadsnivå for utstillere. Håpet til arrangørene er at dette blant annet vil bidra til at flere, både små og store aktører blir med og tar markedet tilbake fra pandemien.

– Kostnadsnivået for utstillerne ligger om lag på halvparten fra hva man er vant til fra lignende arrangement. Vi har ikke ambisjon om å bli størst og bredest i nedslagsfeltet, men heller sette fokus på hoveddelen av leverandørmarkedet til storkjøkken, storhusholdning og horeca innenfor privat og offentlig sektor, og likeså legge til rette for et godt innhold for de besøkende fra de samme delene av bransjen, sier Strand.

Gastro X skal arrangeres på X Meeting Point Hellerudsletta i oktober 2022.
Gastro X skal arrangeres på X Meeting Point Hellerudsletta i oktober 2022.

Dristig satsing

Prosjektet har vokst frem ganske raskt, og det er en god del som gjenstår å få på plass i første del av prosjektet. Strand håper å få ansatt en prosjektleder for arrangementet så raskt som mulig.

– Dette er jo, for å si det mildt, en ganske dristig satsning nå når vi så langt vet så lite om hvordan fremtiden blir. Vi tror at tidspunktet oktober 2022 er riktig, med tanke på å løfte frem en bransje som på mange måter er hardest rammet av restriksjonene, som vi nå har stått i over lengre tid. Vi har så langt fått mange gode tilbakemeldinger fra inn- og utland fra aktører som normalt har deltatt på lignende arrangement her i landet, dette tyder vel på at vi har satset riktig, forteller Strand.

Powered by Labrador CMS