To menn i dressjakke i en konferansesal.
Daglig leder Georg Husebæk (til venstre) og styreleder Halvor Bjerke har store forventninger til Din Bakers innkjøpsportal.

Lanserer innkjøpsportal

STOCKHOLM: Din Baker lanserer egen innkjøpsportal for sine medlemmer. Nå tar starter de med 10 pilotbedrifter og skal deretter rulle løsningen ut til alle kjedens medlemmer.

Publisert

Din Baker har jobbet med en felles innkjøpsportal en stund. Gjennom samarbeidet med Din Bagare i Sverige fikk prosjektet ny fart og bakerikjeden er nå snart klare til å slippe de første inn. På Din Baker-turen til Stockholm fikk medlemmene presentert portalen og hvordan den skal gi dem en lettere hverdag.

Pilotbakerier

Løsningen er basert på Stockfiller og er den samme innkjøpsportalen som Din Bagare i Sverige bruker. Nå jobbes det med oversettelse til norsk språkdrakt. Flere leverandører er allerede på plass og nå skal ti pilotbakerier blant Din Bakers medlemmer være med å teste løsningen. Målet er at innkjøpsportalen skal være i ordinær drift i løpet av året.

Kristine Ramberg er nyansatt i Din Baker og skal tilpasse løsningen til de norske bakerne og hjelpe dem i gang med å bruke den.

Dame til høyre for en stor skjerm.
Kristine Ramberg i Din Baker presenterte den nye innkjøpsprotalen for medlemmene.

–  Mye enklere hverdag

– Bakerier og konditorier bruker i dag mye tid på innkjøp med å få oversikt over priser fra ulike leverandører, bonuser og leveringsbetingelser. Opplysningene må de finne i ulike systemer og regneark. Nå samles alt i innkjøpsportalen og brukerne får en komplett oversikt over priser og betingelser. Det vil gi våre bakerier og konditorier en mye enklere hverdag, sier Ramberg som understreker at løsningen heller ikke gir mye jobb for leverandørene.

I en medlemsundersøkelse i Din Bagare oppgis innkjøpsportalen som den nest viktigste grunnen til at de er medlem i kjeden. Målet for Din Baker er å lage bransjens beste innkjøpsportal. Daglig leder i Din Baker, Georg Husebæk, er fornøyd med mottakelsen innkjøpsportalen fikk blant kjedemedlemmene etter at de fikk løsningen presentert i Stockholm.

Positiv mottakelse

– Det har vært en utelukkende positiv mottakelse og er noe som medlemmene virkelig har ventet på. Vi er i 2024 og det skulle bare mangle. Innkjøpsportalen vil gjøre arbeidshverdagen til bakeriene og konditoriene mye mer effektiv med tanke på innkjøp. De vil bruke mindre tid på å få gjort de rette innkjøpene, sier Husebæk som forteller at kjeden allerede var i gang med å vurdere ulike systemer for innkjøp før kontakten med Din Bagare ble gjenopptatt, men at kontakten ble en veldig god timing.

– Vi var allerede i gang med arbeidet med å finne en løsning som var rimelig nok, men som også dekket våre behov. I Din Bagare kom vi til et relativt dekket bord med en innkjøpsportal som svenske bakere har vært med å utvikle over fem år. Det er noen små endringer som skal til før det er 100 prosent i Norge, men vi har allerede kommet langt med dette arbeidet, sier Husebæk som er glad for at de i tiden fremover kan støtte seg på Din Bagare og kompetansen de har bygget rundt utvikling og drift av innkjøpsportalen.

– Vi har en god støttespiller i Din Bagare i Sverige. Nå har vi kommet godt i gang, men ting tar tid. Det er et stort datamateriale som skal inn i portalen. Det skal vedlikeholdes og så må vi sørge for at det er god nok opplæring hos alle som skal bruke det slik at innkjøpsportalen ikke blir et hinder, men et nyttig verktøy i deres hverdag.

Tre personer med en konferansesal i bakgrunnen.
Kristine Ramberg i Din Baker har den siste tiden hatt tett kontakt med Din Bagare og innkjøpsdirektør Johan Lindberg (til venstre) og administrerende direktør Håkan Jakobsson.

– Større lojalitet

Husebæk trekker også frem de positive effektene for Din Bakers avtaleleverandører.

– Når arbeidet med å gjøre innkjøp blir mye enklere for våre medlemmer, så vil det skape større lojalitet til de leverandørene som har sitt sortiment i portalen. Det virker som leverandørene har forståelse for at dette er veien å gå for å gjøre arbeidsdagen lettere for bakerne.

– Med innkjøpsportalen vil medlemmene bruke mindre tid på innkjøpsarbeid, varetelling, reklamasjoner og unødvendige telefoner. Det vil gi mer tid i bakeriet og butikken samtidig som samarbeidet med leverandørene blir strukturert på en mer positiv og effektiv måte.

– Blir innkjøpsportalen viktig for å få nye medlemmer fremover? – Ja, det tror jeg. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er hovedmålet, men mer en positiv bieffekt, sier Husebæk.

Powered by Labrador CMS