Gunnar Bakke, adm. dir BKLF og Espen A. Waseniusleder for Norske Kokkers Landsforening, tror samarbeidet skal bidra til å heve nivået til landslagene.

Landslags-samarbeid

Kokkelandslagene og Baker- og konditorlandslaget har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal gjøre begge lag bedre, samt at begge parter tror det kan øke rekrutteringen til matfagene.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et strategisk samarbeid for å holde fagmiljøene levende samt at vi kan sikre rekrutteringen til matfagene fremover

Alle lagene- kokkene, bakerne og konditorene har ferdigheter som de andre lagene gjerne skulle hatt litt av, og med denne samarbeidsavtalen ligger det til rette for synergier mellom lagene.

Samarbeidet på landslagsnivå har allerede startet i det små.

Ledere av de respektive foreninger, Gunnar Bakke i BKLF og Espen Wasenius i Norske Kokkers Landsforening (NKL) tror samarbeidet skal bidra til å heve nivået til landslagene.

Sikre rekrutteringen

– Dette er et strategisk samarbeid for å holde fagmiljøene levende samt at vi kan sikre rekrutteringen til matfagene fremover. For baker- og konditorlandslagets del så tror jeg vi kan lære mye om hvordan kokkelandslaget er organisert og hvordan de trener, evaluerer og justerer før konkurranser. Dessuten kan vi lære en god del om smak, sier Gunnar Bakke.

– For kokkenes del, foruten at dette samarbeidet er viktig for å rekruttere fremtidenes fagarbeidere,  så vet vi at fremtidige konkurranser vil ha elementer av sjokolade og skulpturer. Vi ønsker å få tilført denne kompetansen fra BKL. Dessuten ser vi ikke bort fra at vi i fremtiden kan bruke konditorer på kokkelandslaget. Flere av kokkenes konkurranser legger vekt på dessert, petit fours og sjokolade. Kanskje vi kan se på en mulighet for å utveksle deltagere på landslagene på sikt, sier Espen  A. Wasenius, daglig leder i Norske Kokkers Landsforening.

Skal til OL

Kokkelandslaget skal til OL i 2020 og de vet allerede nå at en perfekt showpiece/sjokoladeskulptur vil bli en viktig del av konkurransen, som kalles Chefs Table.

– Derfor vil dette samarbeidet være viktig for oss. Vi kan få hjelp av baker- og konditorlandslaget til å knekke sjokoladekoden og bli bedre i disse disiplinene. Samarbeidet startet egentlig med at deltagere på landslagene tok kontakt med hverandre for å spørre om hjelp, så var kokkene med konditorene på en workshop nå i vinter, før vi i ledelsen tok kontakt og startet en diskusjon om et mer formelt samarbeid. Så det hele er egentlig initiert av deltagerne selv, sier Wasenius.

Holde matfamilien samlet

– Dette er jo nært beslektede fag og jeg tror det er viktig at vi klarer å holde matfamilien samlet. Deltagerne på landslagene er fagfolk som brenner for faget, og de kan bidra til å synliggjøre matfagene for ungdom og kanskje øke rekrutteringen.  Vi må hele tiden ta aktive grep for å sikre tilgangen av nye fagfolk, og dette samarbeidet er en del av dette arbeidet, sier Bakke.

– Det er deltagerne på landslagene som er de beste ambassadørene for matfagene. Dette er folk som er faglig på topp i bransjen, og de gjør en viktig jobb for sine bransjer. Nå skal vi samarbeide for å styrke posisjonen til landslagene i enda større grad, og bli enda mer synlig for omverden, sier Wasenius.

Synergieffekten

Så er det også slik at synergier kan oppstå utenom det rent faglige. Begge landslag har opptil flere av de samme sponsorene og mye av det samme utstyret brukes av begge lag.

– Vi vil også se på muligheten for å jobbe sammen mot sponsorer, for å maksimere verdien disse får igjen. Det kan gjøre begge landslag mer økonomisk effektive, sier Bakke.

– Vi har jo konkurranser på ulike tider av året. Da er det mulig å skape en god synergieffekt for eksempel i forhold til utstyr. Vi trenger kanskje ikke ha doble utstyrslager, men vi kan hjelpe hverandre og bruke utstyret til forskjellige tider, sier Wasenius.

Powered by Labrador CMS