Matkriminalitet er et verdensomspennende problem.

— Mange land har de siste årene satt mye inn på å bekjempe dette, og da må vi kunne snakke godt sammen over landegrensene. Flere lignende ord og begrep er i bruk, og vi må sikre at vi bruker samme ord for samme sak, sier forsker Petter Olsen i Nofima.

Han skal koordinere arbeidet med å lage en felles europeisk standard for ord og begrep for matjuks samt autentisering av matvarer, som er å sjekke om det som påstås om maten er sant.

– Hvordan definerer en for eksempel begrepet «matjuks», og hva med underbegrepene «feilmerking» og «forfalskning»? Matkriminalitet har blitt et omfattende temaområde, og vi trenger å diskutere og definere ord og uttrykk, sier han.

Matjuks kan være så mangt. Det kan være å si at en matvare er noe annet enn den faktisk er. Det kan også være feil informasjon om opprinnelsessted, eller å utelate informasjon som skulle ha vært oppgitt om ingredienser i produktet.

Representanter fra tolv europeiske land møttes i Italia i mai, for å starte arbeidet. Et utkast til standard skal sendes på høring mot slutten av året, og den endelige versjonen skal vedtas i februar 2018. I tillegg til den nye begrepsstandarden skal det lages en nettsted for all forskningsrelatert informasjon som har med matjuks å gjøre.