For fem år siden gjorde prøvenemnda for konditorfaget i Oslo og Viken om på svenneprøvene. De økte kravene og satte en ny standard for hva en konditorlærling skal kunne.

– Det har fungert veldig bra og har løftet nivået for avlagte prøver i Oslo og Viken, sier Bernhard Azinger som er medlem i prøvenemnda.

Lager ny svenneprøve i konditorfaget

Nå tar prøvenemnda for konditorfaget i Oslo og Viken et nytt løft i forbindelse med nye læreplaner og nye lærebøker.

– Med nye lærebøkene og læreplaner må vi på nytt forandre oss og ikke minst prøven. Vi må løfte svenneprøven opp til det nye nivået. Det arbeidet er nå prøvenemnda for konditorfaget i Oslo og Viken i full gang med, sier Azinger som kommer med en klar oppfordring til de andre prøvenemndene i baker- og konditorfaget i Norge:

– Det haster å lage nye svenneprøver tilpasset ny lærebok og ny læreplan. Hvis det blir elever som går opp til vg3 til høsten, så skal svenneprøvene gjennomføres etter den nye læreplanen. Derfor setter vi oss i førersetet og lager ny svenneprøve, sier Azinger som også etterlyser et felles nasjonalt nivå på svenneprøver.

To dagers prøve

– Kan du si noe om hvordan den nye prøven blir?
– Prøven blir mer omfattende og vil nå gå over to dager. Den få mer fokus på de enkelte kandidaters ønsker for å vise seg frem. Mens andre nemder er veldig spesifikke på produkter, så er ikke vi det. Den nye prøven får også tema som allergener og varedeklarasjon, i tråd med nye læreplan og ny lærebok. I den nye svenneprøven setter vi kandidaten i fokus.

– Vi gjennomfører møte med alle kandidater nå i april. Dette et informasjonsmøte hvor de kan stille alle spørsmål før de går opp til prøven. I etterkant av gjennomførte svenneprøver vil vi holde et Teams-møte for alle som er interessert.

– Bruk gjerne vår svenneprøve

Det finnes ingen en nasjonal mal eller standard for svenneprøver. De ulike nemndene bestemmer selv sine svenneprøver.

– Vi legger nå ned et betydelig arbeid i nye svenneprøver. For nemder som ikke har kommet i gang med å endre svenneprøvene eller som ikke ønsker å legge den innsatsen det krever for å lage nye svenneprøver, så deler vi gjerne vår nye svenneprøve med hele landet. Vi stiller oss også gjerne til disposisjon fortelle hva vi har gjort og hvordan den nye prøven er og hvordan den er tenkt gjennomført, sier Bernhard Azinger som sammen med resten av prøvenemda gleder seg til å dele den nye svenneprøven med alle prøvenemnder som er interessert.

Prøvenemnda for konditorfaget i Oslo og Viken består av Karina Brandslet (koordinator), Morten Carlson. Lars Erik Undrum, Tom Erik Barlindhaug, Håkon Augestad, Heidi Christphersen, Bernhard Azinger, Veronica Buar Dahl, Torunn Hjaltadottir, Therese Husvik og Henrik Martinsen Høyer.