Møllerens Inspirasjonspris er en pris til personer, organisasjoner eller selskap som fremstår som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter og deles ut under middagen, som etterfølger Møllerens Inspirasjonsdag.

– Dette har ikke vært noen lett jobb, men igjen er det en kandidat som står frem og som juryen mener fortjener denne prisen i 2019, sa Elisabeth Viken Klokkervold fra Norgesmøllene.

Lærerne er årets vinnere

Årets vinner av Møllerens Inspirasjonspris er lærere i videregående skole innenfor baker- og konditorfaget.

– Dette var veldig overraskende og det er veldig gøy at lærerne blir satt pris på. Prisen er en inspirasjon for oss, det er en ære, sier faglærer ved Sørumsand videregående skole, Mette Klever til Bakeri.net rett etter hun har mottatt prisen.

– Det er mange lærere som gjerne skulle vært her i kveld og tatt imot prisen sammen med oss. Jeg tror det blir mange stolte lærere rundt om i landet i morgen, sier Klever.

– Det er utrolig gøy å få en slik pris for oss som jobber med ungdom. Jeg føler at denne prisen også går til elevene, jeg tror også de vil synes dette er utrolig kjekt, sier den andre prisvinneren, Ellen-Christine Timmermann Lendengen, faglærer på Jåttå videregående skole.

Juryen for prisen av tverrfaglig og har bestått av: Øyvind Lofthus, Amund Skrutvold, Vidar Haugsdal og Elisabeth Viken Klokkervold.

Juryens begrunnelse

Fremtiden til vår bransje er avhengig av dyktige ansatte. Ansatte som både skal produsere eksisterende produkter og samtidig jobbe med innovasjon og produktutvikling i tråd med tradisjoner, nasjonale og internasjonale trender. Våre ansatte skal også ha kompetanse på råvarer og bakeprosesser samt ha kunnskap om bakervarenes betydning for kosthold og helse. Årets vinnere har i sin rolle et spesielt stort ansvar for at bransjen har tilgang til faglærte, motiverte og dyktige ansatte. Årets vinnere er svært sentrale i arbeidet med å vekke og foredle unge menneskers skapertrang og begjær etter kunnskap innen mat-, baker- og konditorfaget. De unges første møte med faget.

Dette førsteinntrykket er svært avgjørende for å stimulere nysgjerrigheten, kreativiteten og forståelsen for faget. Jobben de gjør bygger fundamentet for den fagkunnskapen vi er så avhengig av. Dette er avgjørende for at vi skal være en bransje i vekst. Læreplanene for baker- og konditorfag står foran en endring, og forventningene til hva elevene skal lære øker. Denne prisen er som en som en påminnelse til å bli med på ”kunnskapsløftet”.

Store inspiratorer

Årets vinnere blir av en samlet bransje sett på som store inspiratorer.

Prisen 2019 tildeles en hel fagprofesjon, en rolle, en yrkesgruppe. Vinneren av årets Møllerens inspirasjons pris 2019 går til lærerne på videregående skole innenfor baker- og konditorfaget og vi har trukket ut to verdige ambassadører for å ta imot prisen. Når det er sagt er det mange flere som kunne stått på scenen på vegne av fall profesjon, men Mette Klever ved Sørumsand videregående skole og Ellen-Christine Timmermann Lendengen ved Jåttå videregående skole er begge to meget gode ambassadører og inspiratorer.

Årets vinnere er de som bekler rollen med å ønske nye bakere og konditorer velkommen til bransjen. Årets vinnere bekler i denne forbindelse daglig en rekke roller: Veileder, mentor, guide, leder, omsorgsperson, voksen, en motivator som legger til rette for personlig og faglig vekst. En sann inspirator!

Juryen ønsker å komme med en oppfordring til hele bransjen om å støtte opp om fagutdanningen og skolene i sitt lokale miljø. Alle som forstår hvor viktig det er å satse på fagutdanning og kompetanse må være med å bygge et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, opplæringskontorene og bedriftene; like mye lokalt som nasjonalt. Vi må sørge for at morgendagens bakere og konditorer blir de beste fagfolkene; de skal utvikle bransjen vår inn i fremtiden.

Årets vinnere av Møllerens Inspirasjonspris blir av samlet bransje nettopp sett på som store inspiratorer! Prisen i år tildeles ikke en enkeltperson, men en hel fagprofesjon, en rolle, en yrkesgruppe.

– Vinneren av årets Møllerens Inspirasjonspris går til lærerne på videregående skole innenfor baker- og konditorfaget, sa Elisabeth Viken Klokkervold fra scenen.

– Begge to er meget gode ambassadører og inspiratorer, sa Viken Klokkervold til stor applaus fra de fremmøtte i salen.