Fra 2020 kommer det nye læreplaner for vg1 mat- og restaurantfag. Nye læreplaner for vg2, som fra 2021 blir egen baker- og konditorlinje, og vg3 skal være klare før skolestart i 2021.

Utdanningsdirektoratet har satt sammen faggruppene som skal utarbeide de nye læreplanene og de består av en god blanding av fagfolk, både faglærere og bransjefolk fra hele landet.

Relevante for arbeidslivets behov

De nye læreplanene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov, skriver Utdanningsdirektoratet på sine hjemmesider.

Læreplangruppene er satt sammen av lærere og representanter fra arbeidslivet. I tillegg er det noen andre fagpersoner med relevant kompetanse. Vi har valgt personer som er oppdatert på fagområdet og tenker framtidsrettet om utdanningsprogrammet, står det å lese på udir.no.

Mer konkret har medlemmene i gruppene læreplankompetanse, kompetanse knyttet til vurdering, kjennskap til videregående skole opplæring i skole og bedrift, skriver godt og behersker digitale verktøy i arbeidet.

Viktig jobb

– Jobben disse gruppen skal gjøre er veldig viktig for fagets fremtid. Disse læreplanene vil påvirke hele utdanningsløpet for elevene og det som vektlegges i planene må følges opp av skoleeierne med tanke på lærerkompetanse og utstyr, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF og medlem i Faglig Råd for Restaurant- og Matfag.

– Hvordan involverer Faglig Råd og bransjen seg underveis i prosessen?

– Det har jo vært en prosess i forkant av arbeidet som starter nå. Faglig Råd satt ned noen mål om sluttkompetanse i sin anbefaling fra 2018, og vi regner med at dette blir førende for jobben læreplangruppene skal gjøre.

– Så skal jo også læreplanene via Faglig Råd før de endelig bestemmes i Utdanningsdirektoratet, og da er det også mulig å komme med innspill. For oss er det viktig at det er en god progresjon mellom læreplaner på vg1, vg2 og vg3. Det må være en sammenheng mellom årene på videregående. Vi skal være på banen i denne jobben og det vil også være representanter fra Faglig Råd tilstede som observatører i arbeidet med nye læreplaner. Vi må påse at utdanningen stemmer overens med arbeidslivets behov i årene fremover, sier Gunnar Bakke.

Gruppene

I gruppen for vg1 sitter det kun faglærere i videregående. Denne gruppen er valgt ut av Utdanningsdirektoratet. Her finner vi:

Inger Marie Nilsen Tuff (leder)
Dina Gaupseth
Tonje Svendsen
Einar Martin Kålen
Ona Cecilia Totland

I læreplangruppene for vg2 og vg3 finner vi både faglærere og bransjefolk som er anbefalt av Faglig Råd for restaurant- og matfag:

Vg2:

Tonje Svendsen
Einar Martin Kålen
Thor Ingvar Bjerke

For vg3 er gruppene skilt i en baker- og en konditorgruppe:

Baker:

Mette Klever
Ellen-Christina Timmermann Lendengen
Erlend Løken Volden

Konditor:

Gudrunn Berntsen
Heidi Bech
Angela Stelander

Åpen høringsrunde

18. januar ble første del av læreplanen for vg1 lagt ut i en åpen høringsrunde, hvor Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemeldinger. Det samme skal skje med oppstartsteksten fra vg2 og vg3. Disse er ventet tilgjengelige fra juni 2019.