Når skoleåret 2020-21 starter opp til høsten, er antall utdanningsprogram for yrkesfagene utvidet fra åtte til ti, med fire nye utdanningsprogram. Flere av utdanningsprogrammene blir videreført slik de er i dag, men innholdet i fagene er fornyet. Alle utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner. Disse ble nylig lansert av Utdanningsdirektoratet.

Er bekymret for vekting

– Det er mye bra i den nye læreplanen og vi er definitivt på rett vei, men fra et bransjeståsted, er vi noe bekymret for at programfagene er redusert fra tre til to. Dette kan gi utsalg i karakterene til de som er gode praktisk men ikke så bra teoretisk, og da spørs det om dette blir den fagfornyelsen som matbransjen har etterspurt. Men vi anerkjenner at det også er mye bra her, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF og leder av Faglig Råd for restaurant- og matfag.

Tidligere spesialisering

Alle de nye læreplanene vil få generelle endringer med fokus på det grønne skiftet, teknologi og tidligere spesialisering.

Bærekraftig utvikling handler om å ta etiske og miljøbevisste valg, samt gjenbruk og utnyttelse av ressurser. Teknologi er viktig uansett fagretning, alle må ha en viss grunnkunnskap for å ta del i samfunnet og på arbeidsplassen. Det legges opp til mulighet for å spesialisere seg tidligere enn i den gamle læreplanen. Elevene vil på et tidligere tidspunkt få lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. Fagene vil generelt være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.

Dette blir nytt i restaurant- og matfag

Den nye læreplanen for restaurant- og matfag vg1, som lå på åpen høring for om lag ett år siden, er nå godkjent i alle instanser og skal tas i bruk fra høsten av.

Det vil bli en god del nytt innhold, med håndverksferdigheter, bærekraftig produksjon, arbeidsliv og yrkesidentitet og kvalitet og trygg mat som kjerneelementer.

Under fanen håndverksferdigheter  skal elevene lære om arbeidsteknikker, produksjonsmetoder og bruk av ulike håndverktøy, maskiner, utstyr og teknologi, samt utvikling av varekunnskap, bearbeiding av råvarer og omsetning av produkt. Det handler også om å sette sammen ulike produkt og måltid og velge produksjonsmetode ved å sanse, utforske og vurdere egenskapene til råvarene.

Bærekraftig produksjon handler om å utnytte råvarer og redusere matsvinn og utslepp fra matproduksjon, samt råvarebruk, avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering og bedre utnytting av ressursene over tid.

Etiske retningslinjer

Arbeidsliv og yrkesidentitet handler om produksjon av varer og tjenester som det er behov for i samfunnet, i realistiske arbeidssituasjoner. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler også om innsikt i hvilke krav og forventninger, rammevilkår og etiske retningslinjer som regulerer arbeidslivet.

Kvalitet og trygg mat handler om å behandle og klargjøre råvarer for salg på en trygg måte. Videre skal kjerneelementet fremme grunnleggende kunnskap om og forståelse av hygiene og kvalitetsstyringssystemene i bransjen, i samsvar med lover og forskrifter.

Les mer om hele innholdet i læreplanen hos Utdanningsdirektoratet.