I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, som nylig ble lagt frem, kuttes det på nytt i støtten til cøliakere (personer som ikke tåler gluten) og personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Inntil nylig har personer med disse diagnosene fått nærmere 24 000 kroner i årlig støtte av staten. Støtten har vært begrunnet i merkostnaden knyttet til å det å leve på et glutenfritt kosthold.

Dagens regjering mener imidlertid at den reelle ekstrakostnaden for et glutenfritt kosthold ikke er så høy lenger. Det påpekes at stønadsnivået sist ble beregnet for 20 år siden, og at tilbudet av glutenfrie matvarer siden den gang har økt – og prisene sunket. Forbruksforskningsinstituttet Sifo beregnet i fjor utgiften for et glutenfritt kosthold til 7860 kroner i året.

Derfor foreslo regjeringen også i fjor et kraftig kutt i glutenfri-støtten; fra 23 988 kroner til 8 232 kroner i året. Etter forhandlinger med KrF ble imidlertid kuttene nedjustert, og man endte med et tilskudd på 16 464 kroner i året for personer i alderen 5–30 år og 12 546 kroner for øvrige aldersgrupper. Disse nye satsene ble innført fra 1. mars i år.

I årets forslag til statsbudsjett legges det opp til å kutte ytterligere i støtten. Det foreslås at tilskuddet for personer i alderen 5–30 år settes til 12 546 kroner og 8 232 for øvrige personer. Dette skaper bekymring, både blant dem som blir direkte rammet av kuttene, og blant dem som rammes mer indirekte.

Glutenfrie brød fra Elda Bakeri i Sandnes.

Glutenfrie brød fra Elda Bakeri i Sandnes.

Foto: Elda Bakeri

Merker kuttene allerede

Elda Bakeri (Gjestalveien Conditori) i Sandnes, som tidligere i år ble kåret til Årets Bakeri 2019, er en bedrift som rammes på flere måter.

– Veldig mange av våre ansatte har cøliaki selv, så disse kuttene rammer ikke bare bedriftens økonomi, forteller salg- og markedsansvarlig i det glutenfrie bakeriet, Mattias Skoglund.

– Har dere merket noe til kuttene som ble innført i mars?

– Vi har merket det litt, men heldigvis ikke så mye som fryktet, sier han.

Skal bli billigere

Skoglund forklarer at målet til Elda Bakeri er å kunne tilby glutenfrie bakervarer som både er like gode og like billige som vanlige bakervarer.

– Derfor jobber vi hele tiden med å kutte våre egne kostnader. Det siste året har vi jobbet med et prosjekt som gjør at vi vil kunne senke prisene i dagligvarehandelen ganske betydelig. Dette handler om at vi har klart å kutte et fordyrende mellomledd. Når dette blir fullt implementert, troligvis rundt nyttår, vil det kanskje være en liten trøst for dem som blir rammet av eventuelle nye kutt i stønaden, sier Skoglund.

Mer import og grensehandel

Frode Gerhardsen, som driver det glutenfrie bakeriet Klæbu Håndbakeri, tror regjeringens kutt i glutenfri-støtten vil føre til at flere velger å handle glutenfritt i Sverige. Han tror også at flere vil velge å kjøpe importerte glutenfrie varer her hjemme.

– Jeg tror at grensehandelen vil øke, og jeg tror at flere vil velge rimeligere frosne produkter fra utenlandske merker, som for eksempel Fria og Semper. Noen av kundene våre forteller nemlig at de velger disse produktene i uka, men koster på seg vårt brød i helgene, sier han.

Uenig i begrunnelsen

Gerhardsen tror likevel at de fleste vil prioritere å kjøpe norske kvalitetsvarer, også med mindre støtte.

– Derfor frykter jeg ikke noen stor nedgang i salget. Kuttene rammer først og fremst personer med cøliaki, og personlig er jeg uenig i regjeringens begrunnelse for å kutte. Jeg mener at det gjort en del feil i sammenligningen av prisene mellom glutenfrie og vanlige produkter. Eksempelvis har man sammenlignet prisen for pølse i lompe med prisen for kun pølse fordi man ikke fant noen glutenfri lompe, sier han.