I sterk motsetning til fjorårets konkurranse i Stockholm der ingen noen gang fikk vite poengsummene og hvordan lagene lå an i forhold til hverandre, var det full åpenhet på årets nordiske mesterskap i Danmark. Alle poenger ble tilsendt laglederne kun timer etter konkurransen var ferdig.

Taper litt over hele fjøla

I Nordic Bakery Cup er det norske laget og coach André Løvaas godt fornøyd med dømmingen. Resultatet stemmer godt overens med Løvaas spådommer etter konkurransen om at Norge ville vake mellom en 2. og 3. plass.

Her er poengsummene for Nordic Bakery Cup 2018:
Danmark: 5321
Sverige: 4938
Norge: 4826
Island: 4135

– Vi taper litt over hele fjøla. Vi er rett og slett ikke best. Og resultatet er helt rettferdig og helt greit. Vi hadde håpet på Fredrik skulle kunne ta en kategoriseier, men det gikk ikke denne gangen. I denne konkurransen satt vi dommerne i tre og en halv time og løftet nummerskilt. Det ga totalt sett mange poeng og 100 poenger er en veldig liten differanse i denne konkurransen. For Norge var det litt stang ut, men vi er ikke lagt unna toppen. Utøverne gjorde en kjempeinnsats, sier André Løvaas til Bakeri.net.

Kategoriprisene endte slik:
Beste showpiece: Danmark
Beste søtbakst: Sverige
Beste brød og baguette: Danmark

Hårfint unna sølvet

Den samme følelsen av rettferdighet er helt ikke tilstede når det gjelder Nordic Pastry Cup. Både coach André Løvaas og trener Vibeke Løseth reiste hjem med en litt uggen følelse basert på at flere elementer og dommervurderinger ikke gikk i Norges favør.

I en samtale med hoveddommer Peter Rolaj etter konkurransen uttalte han til det norske laget at de ville felle en tåre når de ser hvor nær de var. Han siktet til Nordic Pastry Cup der Norge fikk en noe skuffende tredjeplass. Da poengsummene var klare, viste disse at Norge kun var fem fattige poeng fra andreplassen.

Her er poengsummene for Nordic Pastry Cup 2018:
Danmark: 4795
Sverige: 4644
Norge: 4639

Kategoriprisene endte slik:
Beste showpiece: Danmark
Beste dessert: Norge
Beste sjokoladekake: Danmark
Beste iskake: Danmark

Enkelte av dommeravgjørelsene i Nordic Pastry Cup 2018 har gitt norske reaksjoner.

Enkelte av dommeravgjørelsene i Nordic Pastry Cup 2018 har gitt norske reaksjoner.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Ekstra surt

Den tette avstanden opp til andreplassen føles ekstra surt for det norske laget, ikke minst etter at den danske dommeren ga den norske showpiecen 7 på en skala til 15 i kategorien tema. Den lave summen gjorde at hoveddommer stilte spørsmål om hvorfor han ga en så lav poengsum. Han mente at showpeicen ikke traff på temaet som var sport. Det til tross for et stort surfbrett med tilhørende elementer. Det var kun den danske dommeren som var av denne oppfatningen. De andre dommerne ga den norske showpiecen fra 11 til 12 poeng.

Etter praten med hoveddommer, høynet han med ett poeng og avga 8 poenger til den norske showpiecen. Hadde han gitt samme antall poenger som de andre dommerne, ville Norge ha vunnet showpiecen. Resultatet var at den danske showpiecen gikk av som vinner, selv etter at deler av den knakk under montering.

– Det er første gangen jeg har vært med på at en showpiece som knekker under bygging går av med seieren. Riktignok ramler det av et blad også på den norske showpiecen, men vi reiser hjem med litt blandede følelser når danskene får betalt for en ødelagt showpiece, sier Løvaas.

– Dette er jo subjektiv dømming, men vi har en litt dårlig følelse når Sverige ikke vinner en kategoriseier, men som likevel tar andreplassen. Slik er det i en konkurranse, de som vinner er fornøyde, mens de som taper er skuffet, sier Vibeke Løseth.

Den danske showpiecen brakk under montering, men vant likevel kategorien «beste showpiece».

Den danske showpiecen brakk under montering, men vant likevel kategorien «beste showpiece».

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Må jobbe med reglementet

I en samtale med den danske hoveddommeren etter premieseremonien ble reglementet et tema. Det er på det rene at reglementet for Nordic er for lite spesifikt og har for lite spesifikasjoner knyttet til konsekvenser for manglende oppfylling av reglementet. Det gjør det vanskelig å dømme for dommerne.

– Vi har vært for opptatt av bord, kjøleskap og utstyr og for lite opptatt av reglementet. Vi har ikke vært flinke nok til å gi bidrag til selve reglementet. Et godt eksempel er at Danmark leverte sitt oppskriftshefte med manglende oppskrifter. Det står i reglementet at alle oppskrifter skal stå i heftet, men det står ikke noe om konsekvensene dersom så ikke er tilfellet. Slik er det med flere ting. Vi kan ikke sette en regel i reglementet uten at det også står noe om konsekvensene hvis en regel ikke er oppfylt.

– Vi vil gi våre innspill på dette og kanskje bør trenerne av de nordiske landslagene møtes som en del av de nordiske møtene som bransjeforeningene har. Da kunne vi laget felles reglement for to år av gangen og fått en felles enighet om hvordan dette skulle være. Nå er dette i sin helhet opp til arrangørlandet. Jeg tror også et slikt møte kunne bidratt til å styrke nordisk samarbeid og samhold på konkurransefronten. Det er mitt forslag til diplomati, sier Løvaas dagen etter at konkurransen er over og at den verste skuffelsen har lagt seg.

Coach på det norske Baker- og Konditorlandslaget, André Løvaas, er ikke enig i flere av dommeravgjørelsene i Nordic Pastry Cup 2018, men vil bidra med diplomati i form av tettere samarbeid mellom de nordiske landslagene og et felles reglement. Her sammen med Ole John Berntsen som fulgte konkurransen fra sidelinjen.

Coach på det norske Baker- og Konditorlandslaget, André Løvaas, er ikke enig i flere av dommeravgjørelsene i Nordic Pastry Cup 2018, men vil bidra med diplomati i form av tettere samarbeid mellom de nordiske landslagene og et felles reglement. Her sammen med Ole John Berntsen som fulgte konkurransen fra sidelinjen.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Ekstremt stolte

– Når det er sagt er vi ekstremt stolte som lederteam som får jobbe med disse utøverne. Vi er kry av det vi leverer. Josef og Jonatan har ikke gjort dette før, men leverer svært godt. Og Thea som er like fersk, går hen og vinner kategoriprisen i dessert. Og Tonje som hopper på to uker før konkurransen, etter at vi velger å ta Vilde ut på grunn av at hun har hatt for lite tid til å trene. Med alt dette i betraktning gjør vi en svært god prestasjon.

– Men vi bruker alle mye tid på dette og er opptatt av at vi skal lykkes, og av fair play, sier Løvaas og Løseth.