Ansatte i Kanelsnurren forteller om forskjellsbehandling på lønn og turnus, manglende tariffavtale og en fryktkultur i bedriften.
Ansatte i Kanelsnurren forteller om forskjellsbehandling på lønn og turnus, manglende tariffavtale og en fryktkultur i bedriften.

Kritikkverdige arbeidsforhold i mange år

Ansatte i Kanelsnurren forteller om forskjellsbehandling på lønn og turnus, manglende tariffavtale og en fryktkultur i bedriften.

Stavanger Aftenblad har i lengre tid vært i dialog med ansatte i Kanelsnurren om lønns- og arbeidsvilkår i bakerikonsernet. Både nåværende og tidligere ansatte i kjeden har fortalt om en rekke kritikkverdige forhold:

 • Ansatte er blitt bedt om å komme på jobb selv om de er syke.
 • Ansatte er blitt bedt om å skaffe egen vikar når de er syke.
 • Ansatte har fastlønn og får ikke tillegg for natt, kveld eller helligdager.
 • Ansatte opplever at ledelsen motarbeider innføring av tariffavtale.
 • Ansatte får ulik lønn for likt arbeid.
 • Ansatte må forhandle lønn individuelt.
 • Ansatte opplever en fryktkultur.
 • Ansatte opplever at de ikke har organisasjonsfrihet.
 • Ansatte forskjellsbehandles mht. helgejobbing.
 • Ansatte opplever forskjellsbehandling som favoriserer etnisk norsk bakgrunn.

Bekrefter påstandene

  Ingen av de nåværende eller tidligere ansatte som Aftenbladet har snakket med tør å stå frem med navn eller bilde av frykt for sanksjoner. Men organisasjonsarbeider i NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) i Rogaland, Erik Stangeland, bekrefter at påstandene stemmer.

  - Det er det ingen tvil om. Jeg har fulgt med på Kanelsnurren lenge, og dette har dessverre vært situasjonen i flere år, trolig helt fra den spede begynnelsen, sier han til Bakeri.net.

Stangeland forteller at han har gjort en lang rekke forsøk på å komme i kontakt med ledelsen i Kanelsnurren, men at han aldri har fått noe svar, verken på telefon eller på e-mail. Han har heller aldri fått lov til å komme inn i produksjonen på Forus og snakke med de ansatte der. I stedet har han vært nødt til å møte dem på parkeringsplassen utenfor. Ansatte som har blitt observert i samtale med ham, har i ettertid opplevd å bli kontaktet av ledelsen i bedriften med beskjed om at slik kontakt ikke er ønskelig.

Erik Stangeland, som jobber i NNN Rogaland, sitter ved et bord og snakker med ansatte på en arbeidsplass.
Erik Stangeland er utdannet diplombaker og jobber nå som organisasjonsarbeider i NNN Rogaland.

- Kan ha skjedd feil

Torben Dam Krarup, som startet Kanelsnurren i Stavanger i 2008, sier til Bakeri.net at han aldri har blitt kontaktet av Erik Stangeland. Han kjenner seg heller ikke igjen i påstandene som fremsettes i Stavanger Aftenblad.

- Det er viktig å understreke at vi har enormt mange ansatte som er veldig fornøyde. Men vi er en virksomhet som har vokst mye på kort tid, så det kan ha skjedd noen feil underveis. Vi har imidlertid aldri forsøkt å utnytte eller lure noen eller bryte lover og regler med vilje, sier han. 

Krarup var selv daglig leder i Kanelsnurren frem til i mai i år. Da tok Ellen Marie Haarr, en ingeniør med bakgrunn fra oljeindustrien, over som ny daglig leder. 

Vil rydde opp

Haarr sier til Stavanger Aftenblad og Bakeri.net at hun tar påstandene om kritikkverdige arbeidsforhold i bedriften på alvor.

- Nå skal ta en grundig gjennomgang av lønns- og arbeidsvilkårene våre. Så skal vi rydde opp i alle kritikkverdige forhold, sier hun.

Haarr forteller at hun har tatt kontakt med Arbeidstilsynet og bedt om hjelp til å få på plass gode rammer. I løpet av høsten vil hun også få gjennomført en anonym medarbeiderundersøkelse blant konsernets rundt 400 ansatte. 

- Hos oss skal det være et trygt og godt arbeidsmiljø. Kanelsnurren skal være en bedrift med kvalitet i alle ledd. Vi skal følge alle lover og regler. Jeg vil heller ikke stå i veien for en tariffavtale. Vi ønsker oss et godt samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte, sier den nye daglige lederen.

Håper på bedring

Kanelsnurren har i alle år gjort det svært godt økonomisk, og Torben Krarup har aldri lagt skjul på at han har store ambisjoner for kjeden. Målet er at Kanelsnurren skal bli en nasjonal kjede med rundt 60 utsalg fordelt på de største byene i landet. Kanelsnurren har i dag 27 utsalg i Stavanger/Sandnes, Bergen og Oslo. I Bergen og Oslo har kjeden etablert seg gjennom oppkjøp av Lie Nielsen, Brødbakerne og Steam. 

- Etter at Kanelsnurren tok over disse bedriftene, merket vi at det ble vanskeligere å komme i kontakt med de ansatte også der, forteller organisasjonsarbeider i NNN, Erik Stangeland, som nå håper på bedring.

- Jeg hører at den nye daglige lederen i Kanelsnurren allerede er i gang med å rydde opp i de kritikkverdige forholdene, og det er jo veldig positivt. Jeg håper at vi etter hvert kan legge denne saken bak oss og få på plass et godt samarbeid, sier han.

- Er det grunn til å tro at slike arbeidsforhold preger større deler av baker- og konditorbransjen?

- Kanelsnurren er et spesielt tilfelle. Denne bedriften har skilt seg negativt ut over lengre tid. Men det er ikke dermed sagt at alle andre bedrifter i bransjen gjør alt riktig, sier Stangeland, som selv er utdannet mester- og diplombaker og har mange års arbeidserfaring fra blant annet Vaaland Dampbakeri og Conditori.

Powered by Labrador CMS