Årets kornhøst har vært svært dårlig. Den samla norskandelen i matmjølet forventes å havne på 31 prosent. For hvete er norskandelen anslått å bli 29 prosent.

Kornavlinga nesten halvert og rekordlav norskandel

Ny prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri viser at forventet tilgang på korn og proteinvekster er ned ytterligere 134.000 tonn sammenlignet med prognosen i september. Det gir stort importbehov og lav norskandel i matmelet.

Årets norske sommer preget av tørke og flom har skapt en nærmest historisk dårlig kornhøst. I september prognoserte markedsregulator en kornavling 33 prosent lavere enn i fjor. I den ferske november-prognosen er tallet gått ytterligere ned.

Markedsregulator anslår en avling av korn og oljevekster på 803.000 tonn. Dette er en nedgang på 43 prosent fra i fjor, og 30 prosent under femårssnittet.

Svært krevende situasjon

Det har vært en svært krevende sesong for kornproduksjon. Markedsregulator har gitt prognoser tidligere i år i både juli, august og september. Lite korn og store kvalitetsproblem for innhøsta korn gjør det ekstra vanskelig å gi en god prognose for restleveransen i sesongen.

– Tilgangen er venta å bli nesten like lav som i 2018, som ble preget av tørke, men vi ser vesentlig mindre tilgang på matkorn. Situasjonen skaper også utfordringer for industrien, særlig for matmjølmøllene, men også for kraftfôrindustrien. Tross et stort kvantum bygg å hente vare fra, er det knapt mulig å finne bygg som er egnet til produksjon av byggryn. Også for havre er situasjonen svært krevende, sier Sindre Flø, seniorrådgiver for næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri.

Norskandelen

Markedsregulator anslår et importbehov på 218.000 tonn matkorn. Dette vil gi en samla norskandel i matmjølet på 31 prosent. For hvete er norskandelen anslått å bli 29 prosent.

Markedsreguleringen i kornsektoren har som formål å sikre omsetningen av norsk korn, og skape balanse i det norske kornmarkedet. Felleskjøpet Agri markedsregulator skal legge til rette for at alt norsk korn kan bli bruk best mulig i samsvar med kvaliteten på kornet.

Powered by Labrador CMS