Haugli Bakeri Produksjon AS er tildelt kontrakt om levering av brød- og bakervarer til kommunene Etne og Vindafjord, samt flere andre kommuner, melder Grannar.

Avtalen har Haugli fått etter en anbudskonkurranse i regi av det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Haugalandet. Kontrakten varer i to år, fra mai 2018 til mai 2020. I den samme kontrakten har bakeriet fått opsjon på å levere brød og bakervarer også i 2021 og 2022.

Hovedkontoret og bakeriet til Haugli ligger i Rennesøygaten i Haugesund. Her ligger også det ene av kjedens 12 utsalg.