BKLF president Axel Brun

Trenger vi BKLF?

Kontingenten til BKLF kan virke høy for mange. Det er dessverre ikke gratis å jobbe frem saker som bransjen ønsker.

Publisert Sist oppdatert

BKLF er nå en organisasjon som i langt større grad kan jobbe for små/mellomstore bedrifter.

På generalforsamlingen hvert år legger styret frem en årsmelding, et budsjett og mål for det kommende året. Der kan medlemmene si hva de mener og velge eller ikke velge de tillitsmennene som stiller til valg. Og du kan være med å bestemme kontingenten.

De som IKKE møter, og ikke gir fullmakter, må jo da finne seg i at de andre bestemmer.

Det siste året har vært preget av store endringer. Bakehuset og Mestebakeren meldte seg ut. Dette ga oss betydelig reduserte inntekter. Vi måtte da redusere i bidraget til OBK, Opplysningskontoret for brød og korn.

BKLF er nå en organisasjon som i langt større grad kan jobbe for små/mellomstore bedrifter.

I fjor nådde vi et mål som vi hadde satset kraftig på. Vi ble nordiske mestere i baking i Stockholm. I konditor vant vi tre av fire grener, så vi kan trygt si at vi er best i Norden. Det kom ikke av seg selv. Våre dyktigste bakere og konditorer fortsetter å trene, og det blir veldig spennende å se hvor utviklingen går. Det er ingen tvil om at denne gjengen tilfører bransjen betydelige verdier. De har alle gode stillinger og jobber daglig med å videreutvikle fagene våre.

Vi, gjennom Faglig Råd i NHO, lyktes endelig med å få egne baker- og konditorlinjer på Vg2. Frustrasjonen i bransjen har vært betydelig. Ungdommen som kommer fra Vg2 i dag har sjelden den faglige kunnskap vi ønsker. Ikke rart, når det sjelden tilbys faglærte lærere og et skikkelig utstyrt bakeri. Med de nye kravene til skolen vil vi få færre, men bedre skoler. Mulig antall søkere blir redusert, men de som kommer ut skal ha et bedre fundament. Vi håper at dette kommer i gang i løpet av 2020.

For å være mer konkret på medlemsfordeler:

Som medlem kan du bruke Brødskalaen gratis. Minste pris for ikke medlem er  kr. 10 000.  De største må betale betydelig mer.

Som medlem av BKLF og NHO Mat og Drikke kan du handle gjennom NHO Reiseliv. Mange bedrifter tjener mer enn det dobbelte av hva de betaler i kontingent på denne ordningen. Spesielt gunstig for de med mange butikker.

Som medlem i NHO får du meget gunstige forsikringsordninger og gratis advokathjelp innen personal. Det er meget lett å gjøre feil i personalsaker. Det kan koste mange hundre tusen kroner.

Som medlem får du tilgang til Visma Mammut, et enormt innkjøpsfelleskap som dekker det meste av det vi trenger utenom primærvarene.

Som medlem får du muligheten til å utvikle dine faglærte bakere gjennom Diplombakerutdanningen. Vi håper å komme i gang med Diplomkonditor snart. Så langt har 40 bakere tatt denne utdanningen. Det styrker bransjen.

Som medlem slipper du inngangsbilett på kr. 10 000 til opplæringskontoret for våre fag som er under etablering. Totalt skal dette bli et godt tilbud som setter større fokus på våre fag enn det gjøres i dag.

Som medlem får du gratis abonnement på bladet Baker og Konditor. Vi betaler også blad til faglinjene på våre skoler.

Som medlem får du tilgang til et sosialt nettverk og landsmøter med faglig kongress; et betydelig møtested. BKLF tilbyr SAMBA-prosjektet som gir deg faglig utvikling sammen med andre. Til nå har 25 bedrifter benyttet seg av dette, med gode resultater.

Som medlem er du ikke gratispassasjer, men du viser at du tar ditt ansvar og bidrar til at fagene lever videre. Du kan se alle bakere i øya med rak rygg og   løftet hode. Du er ikke gratispassasjer.

Som medlem bidrar du til å få utviklet nye lærebøker i begge fag, samt ny læreplan med LIKE krav til svenneprøver, samt et program for opplæring av voksne arbeidere som vil ha utdannelse i våre fag.

Som medlem er du med på å markedsføre My Food Office, som utvikles i disse dager, som eneste uavhengige system for bransjen. Alle leverandørene er positive, og da kan alle kalkulere, få ut alle data som næringsinnhold, hente råvarer fra alle leverandører, alle allergener og beregne brødskalaen. Prisen blir antagelig hyggelig, kr. 500/mnd.

Som medlem vil du få tilgang til nasjonale retningslinjer for IK Mat i løpet av 2018. I alle år har det vært store diskusjoner rundt tolkning av hygieneregelverket. I samarbeid med Mattilsynet arbeider vi nå med å få til nasjonale retningslinjer som vil avklare en rekke spørsmål og gjøre livet enklere for begge parter.

Og ikke minst, som medlem viser du at du tror på fremtida i bakerbransjen og at du ikke stiller deg likegyldig til utviklingen.

Møt opp på generalforsamlingen i BKLF 13. april kl. 09.00 på Gardermoen. Er du fornøyd, si det til andre, er du misfornøyd, si det til oss.

Vi håper og tror at det arbeidet vi gjør styrker din bedrift.

 

Axel Brun
President BKLF

Powered by Labrador CMS