Bakeriene med over 100 millioner økte i 2020 omsetningen med over en milliard kroner i forhold til 2019. Det gir en omsetningsvekst på 13,5 prosent.

Slik gikk det med baker- og konditorbransjen i 2020

Baker- og konditorbransjen fryktet det verste da Norge stengte ned i mars 2020. Situasjonen krevde handling. Den handlingen viser seg godt i bransjens regnskaper for 2020. Og som alltid i denne bransjen: Når kniven er på strupen, da leveres det. Oppsummert 2020: Imponerende!

Publisert Sist oppdatert

Årets bransjetall i fagbladet Baker og Konditor er presentert i utgave 7-2021. Tallene er basert på uttrekk av 517 aksjeselskaper i bransjene «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer» og «Produksjon av brød og ferske konditorvarer». I tillegg har vi år tatt med bransjen «Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer», som består av ni aksjeselskaper.

Kriteriet for å bli med på listene er at det har vært bevegelse i regnskapet i 2020. Utvalget av bedrifter omsatte for 12,8 milliarder i fjor, mot 11,8 milliarder i 2019. Det gir en samlet omsetningsvekst på 7,7 prosent, tilsvarende en verdi på 907 millioner kroner.

Bransjen hadde i fjor et samlet vareforbruk på 4,5 milliarder kroner. Det er en økning på 9,2 prosent (383 millioner kroner) fra året før. Totale lønnskostnader var i 2020 på 3,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 3,4 prosent (119 millioner kroner) fra året før.

På bunnlinjen (ordinært resultat før skatt) sto det i 2020 totalt 585 millioner kroner, mot 457 millioner kroner i 2019. De 128 millioner kronene mer på bunnlinjen ga en økning i driftsmarginen fra 3,8 prosent i 2019 til 4,7 prosent i 2020.

Resultatgraden forbedret seg fra 3,9 prosent i 2019 til 4,6 prosent i 2020. Fjorårets samlede resultat for bransjen er gledelig og til dels også overraskende i et år da pandemien snudde alt på hodet og mange fryktet for både livsverk, bedrifter og jobber.

Styrket egenkapital

Eierne tok i fjor ut utbytter på 98 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner mer enn i 2019. Da er ikke konsernbidrag med. Bedre resultater har styrket egenkapitalen i bransjen, som per 31.12.2020 var bokført til 2,2 milliarder kroner. Det er 246 millioner mer enn året før. Gjelden i bransjen økte fra 3,3 milliarder kroner i 2019 til 3,7 milliarder kroner i 2020. Ifølge regnskapene hadde bransjen i 2020 en bokført kontantbeholdning på 815 millioner, mot 839 millioner i 2019.

Over 100 millioner:
Økte med over milliarden

17 bakerier hadde over 100 millioner i omsetning i 2020. Disse bakeriene hadde til sammen 7,4 milliarder i omsetning i 2020 og står for 58,3 prosent av omsetningen i bransjen. Industribakeriene med levering til dagligvare økte omsetningen og markedsandelen sin i 2020. Bakeriene med over 100 millioner økte i 2020 omsetningen med over en milliard kroner i forhold til 2019. Det gir en omsetningsvekst på 13,5 prosent. Gruppen hadde i 2020 et driftsresultat på 351 millioner (316 millioner i 2019) og et ordinært resultat før skatt på 317 millioner (301 millioner i 2019). Det gir i 2020 en driftsmargin 4,8 prosent (4,9 prosent i prosent i 2019). Gruppen har 54,2 prosent av bransjens samlede overskudd i 2020 (ord.res.før skatt). Gruppens samlede egenkapital økte fra 1,45 milliarder kroner i 2019 til 1,52 millioner i 2020.

50–100 millioner:
Økte driftsmarginen fra 4,4 til 5,6

Bedriftene (22 stk.) med omsetning på mellom 50 og 100 millioner har også hatt en god utvikling i 2020, spesielt lønnsomhetsmessig. Pandemiens inntreden krevde handling for å spare kostnader. Det er naturlig å tro at det er medvirkende til bedret lønnsomhet. Gruppen omsatte i 2020 for 1,4 milliarder, en omsetning som er marginale 16 millioner mer enn i 2019. Det gir en omsetningsvekst på 1,1 prosent, men samlet driftsresultat økte fra 65 millioner i 2019 til 83 millioner i 2020. Det gir en bedring i driftsmarginen fra 4,4 prosent i 2019 til 5,6 prosent i 2020.

Resultatgraden bedret seg fra 4,2 prosent til 5,4 prosent. Gruppens samlede egenkapital økte fra 196 millioner kroner i 2019 til 226 millioner i 2020.

 

25–50 millioner:
Økte lønnsomheten

De 32 bedriftene med en omsetning mellom 25 og 50 millioner kan glede seg over samme utvikling som bakeriene i klassen 50–100 millioner. Bakeriene med en omsetning mellom 25 og 50 millioner omsatte i 2020 for 1,2 milliarder kroner. Det er 17 millioner kroner mindre enn i 2019, noe som tilsvarer en tilbakegang på 1,5 prosent. Kraftige kostnadskutt har også gitt denne gruppen av bakerier bedret resultat i 2020. Samlet driftsresultat var i 2020 på 77 millioner kroner, mot 59 millioner året år. Det gir en forbedret driftsmargin fra 4,9 prosent i 2019 til 6,6 prosent i 2020. Resultatgraden endte i 2020 på 6,6 prosent mot 4,9 i 2019. Gruppens samlede egenkapital økte fra 178 millioner kroner i 2019 til 207 millioner i 2020.

10–25 millioner:
Betydelig løft

Bakerier (94 stk.) med omsetning mellom 10 til 25 millioner bedret lønnsomheten sin betydelig i 2020. En ny situasjon med et nedstengt land og frykt for fremtiden gjorde at mange fant frem kniven. Det ble permittert og kuttet det som kunne kuttes. Det har vært en god øvelse, og forhåpentligvis tar mange bedrifter med seg lærdommen for å sette søkelys på egen lønnsomhet i årene fremover.

Bakeriene med omsetning fra 10 til 25 millioner kroner omsatte i 2020 for 1,4 milliarder kroner. Det er en tilbakegang på 41 millioner kroner i forhold til 2019. Det samlede driftsresultatet gikk fra minus 7 millioner kroner i 2019 til pluss 41 millioner kroner i 2020. Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra minus 14 millioner kroner i 2019 til pluss 32 millioner kroner i 2020. Det gir en driftsmargin i 2020 på 2,8 prosent, mot minus 0,5 prosent året før.

Resultatgraden for 2020 var på 2,2 prosent, mot minus 0,9 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra 35 millioner kroner i 2019 til 123 millioner kroner i 2020.

5–10 millioner:
Doblet resultatgraden

De 114 bakeriene som i 2020 omsatte for mellom 5 og 10 millioner, har også forbedret lønnsomheten sin i 2020. Det gjorde de også fra 2018 til 2019. Fra å være noen av bransjens minst lønnsomme bakerier har de tatt steget opp og puster nå de mest lønnsomme i nakken.

Bakeriene med omsetning mellom 5 og 10 millioner økte omsetningen i 2020 sammenlignet med 2019. De gikk fra 777 millioner kroner i 2019 til 814 millioner kroner i 2020. Det er en omsetningsvekst på 4,9 prosent. Også denne gruppen greide å forbedre lønnsomheten. Det samlede driftsresultatet gikk fra 19 millioner kroner i 2019 til 38 millioner kroner i 2020. Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra minus 17 millioner kroner i 2019 til pluss 36 millioner kroner i 2020. Det gir en driftsmargin i 2020 på 4,7 prosent, mot 2,4 prosent året før.

Resultatgraden for 2020 var på 4,4 prosent, mot 2,2 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra 78 millioner kroner i 2019 til 103 millioner kroner i 2020.

0–5 millioner:
Endelig pluss!

De minste bakeriene (239 stk.), de som omsetter for opptil 5 millioner kroner, har som gruppe over tid hatt negative resultater. Denne gruppens resultater blir preget av mange nyoppstartede selskaper som i sine første driftsår har røde tall i regnskapet. Uansett: 2020 var et stort løft for denne gruppen. Gruppen hadde en omsetningsvekst på 7,8 prosent og omsatte i 2020 for 460 millioner kroner, mot 427 millioner kroner i 2019. Det samlede driftsresultatet gikk fra minus 1 million i 2019 til pluss 12 millioner kroner i 2020. Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra minus 6 millioner kroner i 2019 til pluss 8 millioner kroner i 2020. Det gir en driftsmargin i 2020 på 2,6 prosent, mot minus 0,2 prosent året før.

Resultatgraden for 2020 var på 1,8 prosent, mot minus 1,3 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra 1,9 millioner kroner i 2019 til 4,9 millioner kroner i 2020.

Du finner regnskapstall fra alle bedriftene i baker- og konditorbransjen i Baker og Konditor 7-2021. Her finner du også mer økonomistoff fra et spesielt regnskapsår.

 

Powered by Labrador CMS