I denne kommentarer stiller tidligere BKLF-president Garman Bore spørsmål om hvem som tar opp kampen for den frittstående bakeren. Illutrasjonsbilde

De tause bakerne

Reaksjonen fra baker Norge ble som forventet. En har i dag flere nivå i næringskjeden som opptrer forskjellig ut fra sine mål, resultat, ønske om ro og uønsket støy.

Publisert Sist oppdatert

Vi bør ha et bakeropprør på lik linje som bondeopprøret når det gjelder utestengelse fra dagligvarekjedene og storhusholdningsmarkedet.

Viser til min kommentar «Bonden og brødet» på Bakeri.net den 23.2.2022.

Et kjent utrykk fra Jæren sier: Me vett det, men me seie da ikkje.

Reaksjonen fra baker Norge ble som forventet. En har i dag flere nivå i næringskjeden som opptrer forskjellig ut fra sine mål, resultat, ønske om ro og uønsket støy.

Det handler om å være innenfor eller utenfor det gode selskap og en redsel for ikke å få tilgang til markedet eller miste marked. Så det overrasker meg ikke at det ikke er flere offentlig reaksjoner verken ifra NHO Mat og Drikke, president eller styremedlemmer, leverandører og redde bakere som er redd for leveranser og utestengelse fra markedet.

Næringspolitikk og rammebetingelser i bakgrunnen

Etter sammenslåingen av NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Bio i 2015 er min mening at bakeren sin påvirkningskraft er svekket både når det gjelder styreplasser, representasjon i utvalgene og ikke minst å få viktige saker på sakskartet. Det var vel det vi fryktet på landsmøte i Trondheim som vi ser effekten av nå, for mange hensyn som skal tas. Vi opplever også at tidligere medlemmer som Bakehuset og Mesterbakeren velger å stå utenfor BKLF og organiserer seg direkte i NHO Mat og Drikke.

Vi måtte i min tid som styremedlem og president også tilpasse sakskartet i forhold medlemsmassen, dette var en balansegang hver dag.

I dag er ca. 14 % av medlemmene i BKLF delvis eller fullt eid av Norgesmøllene (bonden) og våre tidligere to største medlemmer velger å stå utenfor BKLF.  Dette fører etter min mening til at styret i BKLF bør legge om næringspolitikken og jobbe enda tøffere for de frittstående bakerne. BKLF gjør en kjempejobb når det gjelder opplæring og profilering. Det er fantastisk med bronseplasseringen i Coupe du Monde de la Boulangerie i Paris, men næringspolitikk og rammebetingelser er kommet i bakgrunnen.

Det er på tide og stå opp for de små og mellomstore bakeriene og kjempe for deres eksistens og tilgang til markedet i fremtiden.

Bakeropprør

Vi bør ha et bakeropprør på lik linje som bondeopprøret når det gjelder utestengelse fra dagligvarekjedene og storhusholdningsmarkedet. Et bakeropprør når det gjelder refusjon av strømkostnader på lik linje som gartnerier og i landbruket.

Konkurransetilsynet har bestemt at opplysningsplikten til dagligvarekjedene skal utvides. Dagligvarekjedene må nå på konsernnivå opplyse om alle fusjoner, oppkjøp og såkalte minoritetserverv. Dette bør BKLF jobbe aktivt for også skal gjelde Norgesmøllene, Lantmännen og Idun.

Så til styret i BKLF: En bør i dag ta mindre hensyn til dagligvarekjede-eide bakeri og de 14 % med innflytelse og eierskap som Norgesmøllene har. Så stå opp for de små og mellomstore frittstående bakeriene og konditoriene i Norge.

TA TAK I NÆRINGPOLITIKKEN OG RAMMEBETINGELSENE!

 

Powered by Labrador CMS