Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kjører nå en kols-kampanje, blant annet rettet mot høyrisikogrupper.

Dette er listen over yrkesgrupper som er spesielt utsatt:

  • Husdyrbønder
  • Bakere
  • Frisører
  • Sveisere og platearbeidere
  • Bygg- og anleggsarbeidere
  • Tunnelarbeidere
  • Asfaltører
  • Ansatte i smelteverksindustrien
  • Vei- og tunnelarbeidere
  • Ansatte i møbel- og trelastindustrien

Kols – Kronisk obstruktiv lungesykdom – er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Nærmere 300 000 nordmenn har kols uten å vite det.

Yrkesrelatert kols viser seg i yngre alder enn det som ellers er vanlig for kols. LHL anslår at luftforurensning i arbeidsmiljøet står for rundt 15 prosent av tilfellene.

På deres nettsider kan su lese mer om problematikken og ta kolstesten.