Konditorlandslaget har en periode i høst jobbet med showpiecen som kokkelandslaget skal ha med under kokke-OL i Stuttgart, i februar 2020. Jobben de har gjort, er en del av samarbeidet mellom Baker- og Konditorbransjens landsforening og Norges Kokkemesteres Landsforening, som kom i stand tidligere i år.

Chefs Table for første gang

I kokke-OL i 2020 er det en helt ny konkurransekategori, Chefs Table, som blant annet skal bestå av en showpiece. En sjokoldeskulptur som skal vise lagets ferdigheter innenfor denne delen av det krevende pastry-faget, og som viser råvarene landslaget bruker i konkurransen.  En viktig del av samarbeidsavtalen består av kompetanseutveksling, og kokkene ba i høst konditorlandslaget om hjelp til showpiecen.

Kokken tar jobben selv

Vilde Nistad Strandos og Sunniva Nergård Myhre fra BKL tok på seg jobben sammen med coach Hege Andersen, og har jobbet med utformingen av showpiecen i høst. En stund var det meningen at Myhre og Strandos skulle delta i selve konkurransen, men dette går man nå bort i fra. Kokkelandslaget har nå bestemt at de tar denne delen av jobben på egen hånd.

Kokkene har ikke egne konditorer med showpiece-erfaring, men med drahjelp fra konditorlandslaget, føler de nå at de selv kan ta på seg oppgaven under OL.

Kompetanseutveksling

Selve samarbeidsavtalen mellom forbundene har hovedfokus på rekruttering til matfagene, og da er det vesentlig at lagene samarbeider frem mot konkurranser, og bruker hverandres kompetanse for å komme et skritt videre.

– Siden kompetanseutveksling er en del av avtalen mellom BKLF og NKL, så er det naturlig at vi støtter hverandre forut for viktige konkurranser og det er bra at vårt lag har bidratt til showpiecen til kokkelandslaget. Nå skal de lage selve showpiecen selv under konkurransen, og det er kanskje mest naturlig, gitt at dette er en kokkekonkurranse, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

– Vi skal ha fokus på dette samarbeidet i årene som kommer, og vi tror begge landslagene kan hente mye på et tett samarbeid og kompetanseutveksling. På sikt kan dette være en viktig grobunn for rekruttering av flere ungdommer til restaurant- og matfag, sier Bakke.