Jevnt over gode avlinger, er fasiten på kornåret 2019. Det betyr at en større del av maten både til folk og dyr er produsert i Norge. I år ligger det an til at så mye som to tredjedeler av brødmelet vårt kan være norskprodusert, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Her har det skjedd en stille revolusjon; For 50 år siden ble alt matmelet importert.

Mer selvforsynt

– På et gjennomsnittlig norsk frokost/middagsbord er svært mye av maten laget i Norge på norske ressurser.  Gode avlingsår, som i år, gjør oss mer selvforsynt med mange sentrale matvarer. Dermed kan vi bidra med vårt i global matproduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldingen.

Beste på 10 år

Den endelige oversikten over de totale norske kornavlingene i år er ikke klar ennå. Felleskjøpet anslår avlingene til å bli 1,300 millioner tonn korn i 2019. Gjennomsnitten 2014-2018 var 1,144 millioner tonn. I tørkeåret 2018 var vi nede i 690 millioner tonn. Hvis de foreløpige prognosene slår til, kan 2019 bli det beste kornåret i Norge på 10 år.