Stavanger og Omegn baker og konditorlaug inviterer til Rogalandsmesterskap i baker- og konditorfagene. Konkurransen blir arrangert i forbindelse med laugets årsmøte lørdag 16. februar 2019 og avholdes på Jåttå videregående skole i Stavanger. Tema for årets konkurranse er «eventyr».
Det kan meldes på både til lagkonkurranse og til individuell konkurranse, men man kan kun delta i én konkurranse. Lagkonkurransen er med 2 deltagere på hvert lag. Dette gjelder begge konkurransene.

Konkurransen er for elever på Vg 2 Matfag, lærlinger og faglærte bakere og konditorer før fylte 23 år, altså til og med fylte 22 år. Rogalandsmesterskapet er hovedsak for kandidater i Rogaland og de som har tilknytning der, men er andre steder nå i forbindelse med læretid og lignende. For første gang går vinnerne i Rogalandsmesterskapet direkte til NM ung baker og NM ung konditor.

Tradisjonen tro arrangerer lauget temakveld for deltakerne i forkant av konkurransen. Temakvelden i forbindelse med Rogalandsmesterskapet 2019 arrangeres onsdag 21. november. For bakerne er dette kurs med Aage Berge og Knut Hammeren. Konditorene får kurs med modellering og enkel sjokoladepynt med Hege Andersen.

Konkurransetid

Bakere:
Lag: 4,5 timer (10:00-15:00)
Individuelt: 5 timer (10:00-15:30).

Konditor:
Lag: 4 timer (10:00-14:00)
Individuelt: 4,5 timer (10:00-14:30)
Utstilling: Jåttå videregående skole 16:00-16:30

Oppgave for bakerne

Oppgave 1:
Produsér en type søt gjærdeig av 3 kilo mel.

Det skal være minimum 3 ulike typer oppslag. Oppslagene skal ha ulikt fyll, minimum 10 av hver sort. I tillegg skal det produseres 3 like oppslag av kaffebrød. Deigvekt på kaffebrød skal være minimum 300 gram deig pr. stykk.
Det skal presenteres 2 av hver type oppslag til dommerne, for smak og bedømming. Resten av produktene brukes til utstillingen! Den søte gjærdeigen skal produseres på stedet under konkurransen.

Oppgave 2:
Produsér en valgfri type grov gjærdeig (minimum 50% grovt mel) av 4 kilo mel. Oppslaget skal vise minimum 2 ulike brød og minimum 1 valgfritt oppslag.
Et av hvert brødoppslag og et av hvert valgfritt oppslag som produseres, skal presenteres for dommerne. Dette for smak og bedømming. Alt annet som er produsert skal brukes i utstillingen.
Brøddeigen skal produseres på konkurransestedet samme dag som det konkurreres.

Oppgave 3:
Minimum 3 valgfrie fyll skal lages under konkurransen. Fyllene skal brukes i oppgave 1. All dekor lages på stedet under konkurransen.
En eventuell dekordeig til brødoppslag, skal produseres under konkurransen.

Oppgave for konditorene

Oppgave 1:
Det skal produseres en valgfri type festkake.
Kaken skal være til minimum 15 personer og den skal stilles ut.
Det skal i tillegg presenteres en akkurat lik kake til dommerne, denne til smak og bedømming.
Kakene kan være produsert/støpt på forhand. De skal trekkes og dekoreres under konkurransen. All dekor skal lages under konkurransen.

Oppgave 2:
Det skal modelleres minimum 3 enheter i forbindelse med tema. Disse kan brukes som dekor på kaken (e) eller stilles ut separat.

Oppgave 3:
Det skal produseres 2 ulike valgfrie terter. Tertene skal ha ulik bunn og fyll. Det skal produseres 15 av hver type og all fyll skal lages konkurransedagen. Tertene skal være «en munnfull» i størrelse. Tertene skal fylles og dekoreres under konkurransen. Men mørdeigstertene kan lages og steikes på forhånd. Alt fyll er valgfritt. Dommerne skal få presentert 3 terter av hver sort, resten skal presenteres og stilles ut.

Annen nyttig informasjon

• Lokalene åpnes for deltagerne klokken 08:30. til forberedelser.
• Det vil bli servert frokost til deltagerne fra kl. 09:00.
• Arbeidsantrekk: Arbeidsjakke/T-skjorte, arbeidsbukse, forstykke og hodeplagg. Medbringes selv.
• Både lag og individuelle deltakere skal levere en skriftlig oversikt som inneholder: Tanker om temaet, smak og utseende, samt en liste av produktenes innhold. Dette skal leveres til dommerne før konkurransen starter.
• Oppveiing av råvarer kan gjøres før konkurransen starter.
• Råvarer som vil være tilgjengelig i konkurranselokalene: Liste blir tilsendt etter påmelding.
• Deltagerne må selv ta med håndverktøy. Liste over utstyr som er tilgjengelig i konkurranselokalene blir tilsendt etter påmelding.
• I løpet av konkurransetiden, skal arbeidsplass ryddes og vaskes. Alt utstyr skal pakkes ned og ryddes bort fra konkurranselokalet.
• Det vil være tilgjengelig oppvaskhjelp under konkurransen.
• Utstillingsbord: 80 cm x 120 cm med hvite duker.

Bedømming

Det vil bli gitt en helhetlig vurdering av oppgaven der smak, utseende, hygiene, kreativitet og utstilling vektlegges.

Premiering

Det vil bli premiering for 1.-3. plass og det vil bli kåret en årets nykommer.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 16. november 2018Påmelding skjer til:
Ellen-Christine Lendengen
Epost: ti-len@online.no
Mobil: 470 274 77

eller
Gunvor Fiskå
gunvor@ryfylkebakeri.no