Satsingen KuttMatsvinn 2020 er serveringsbransjens verktøy for å redusere svinn av mat i alle ledd i verdikjeden. Målet er å kutte svinnet med 20 prosent innen 2020.

– Det er nå klart for resten av bakeribransjen til å bli med i prosjektet, alt materiell ligger klart og det koster ingenting å være med. Det bakeriutsalgene må gjøre er å måle mengden svinn og rapportere for å få kontroll på overskuddsproduksjonen, sier Gunnar Bakke i BKLF, som inngikk avtalen med Matvett i mai 2019.

Skal kartlegge svinnet

Halvparten av deltakende hoteller og kantiner har allerede nådd målene og nå står bakeribransjen for tur.

–  Andre deler av serveringsbransjen er godt i gang og flere har fått god kontroll på svinnet og nådd målene i prosjektet. Nå er verktøykassen justert inn mot bakeribransjen slik at de også kan være med på en enkel måte. Kostnaden for bakeriutsalgene blir jobben som må legges inn for å måle hvor mye svinn det er i det enkelte utsalg, sende inn rapporter på dette med jevne mellomrom og jobbe med tiltak som reduserer svinnet, sier Anne Marie Schrøder i Matvett, selskapet som er prosjektleder i KuttMatsvinn2020.

Bra for miljøet

Åpent Bakeri var første bakeri til å ta del i samarbeidet, og har tatt med to av sine utsalg for å kartlegge svinnet og rapportere for å sikre at svinnet blir minimalt. Selv om Åpent Bakeri har grei kontroll på overskuddsproduksjonen, er det mer å hente.

Tidligere i år sa daglig leder i Åpent Bakeri, Hans Thorne, til Bakeri.net at de ser at produkter som de legger ned mye tid og penger i, blir kastet og at det er bedre økonomi i å ta vare på maten og at det er bedre for miljøet.

Åpent Bakeri har også hatt nedgang i svinn etter at ble med i Too Good To Go og Thorne håper at det nye prosjektet skal bidra til å ta resten av svinnet.

– Vi er godt i gang med å måle svinnet vårt i kilo ved to pilotutsalg, og vi har fått veldig god veiledning og oppfølging fra Matvett. I løpet av kort tid vil vi ta i bruk noe av materialet fra Matvett i kommunikasjonen med våre kunder på sosiale medier, sier Thorne til Bakeri.net.

Men så langt i 2019 er det ingen tall å hente fra pilotprosjektet. Thorne sier at det er for tidlig å hente ut fornuftig data og at de trenger noen måneder til før det foreligger konkrete resultater.

Mange er opptatt av bærekraft

Verktøykassen består blant annet av forskjellig materiell rettet mot kunden og mot de ansatte. Hvordan kan man redusere overskuddet? Hvordan kan man bruke overskuddet? Samt systemer for å enkelt måle og rapportere.

– Vi tror mange er opptatt av å redusere svinnet så mye som mulig og at kundene ser positivt på et vennlig dytt med informasjon på hvordan for eksempel restene av brød og bakervarer kan brukes. Det er mange som er opptatt av gjenbruk og bærekraft, det er mer enn 250 bakerier med i Too Good To Go, det viser at bransjen bryr seg om å ikke kaste unødvendig. KuttMatsvinn2020 er ment å øke bevisstheten enda et hakk og er ment til å bidra til å ta siste rest av svinnet vekk. Prosjektet har vind i seilene og mye framsnakk om dagen, så jeg håper mange bakeriutsalg vil være med fremover, sier Schrøder.

– Avtalen vi har inngått med Matvett tror jeg vil bidra til en bevisstgjøring av både de ansatte i utsalgene og ikke minst kundene.  Dette er et viktig arbeid for å vise alle at vi er en bransje som tar bærekraft på største alvor, sier Gunnar Bakke.