Bakeri.net snakket med det danske laget dagen før de skulle ut i ilden som deltakere i Coupe du Monde de la Pâtisserie i Lyon. Her kjemper de om heder og ære sammen med 22 andre nasjoner. I går søndag hadde Storbritannia, Belgia, Argentina, Tunisia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Japan, Brasil og Frankrike konkurrert. I dag mandag kjemper Danmark og Sverige sammen med Algerie, India, Sverige, Marokko, Sveits, Sør-Korea, Chile, Egypt, USA og Taiwan.

Forberedelser i et halvt år

– Hvordan er følelsene før konkurransen?
– Følelsen er god, men vi er selvsagt spente. Samtidig er det godt å være ved enden på et prosjekt vi har jobbet med i over et halvt år.

Tema alle kjenner

– Vi startet med å diskutere ulike temaideer rundt superhelter. Vi ville ha noe som var lett å kjenne igjen og valgte Harry Potter som tema. Vi har vektlagt et tema som alle dommere, uansett hvor de kommer fra, kan kjenne igjen og ha et forhold til.

Vi kan love at vi skal gjøre vårt beste, men i en slik konkurranse kan alt skje.

Skal gjøre vårt beste

– Hva er målet for det danske laget i konkurransen?
– Det er vanskelig å snakke om plasseringer. Vi kan love at vi skal gjøre vårt beste, men i en slik konkurranse kan alt skje. Og det er ikke sikkert at de smakene som vi synes er gode, faller i smak hos dommerne. I konkurransen skal vi gjøre det vi har trent på, så får vi se hvor langt det holder, sier Freja Krarup.

Vil dele med Norge og Sverige

– Er det et mål i seg selv å slå svenskene?
– Nei, det er det ikke. Hvis de får en bedre plassering enn oss spå skal vi glede oss over det. For vår del handler ikke dette bare om egne plasseringer, men det handler aller mest om å utvikle konditormiljøet i Danmark og vi deler gjerne våre erfaringer med Sverige og Norge slik at nivået på Nordic Pastry Cup kan bli enda bedre fremover.

Roser Nordisk samarbeid

– Hvor viktig er slike internasjonale denne konkurranser for å heve nivået innenfor konditorfaget i Danmark og i Norden forøvrig?
– Jeg tror det er veldig viktig, både for oss og gjennom det gode samarbeidet vi har fått mellom de nordiske landene. Det blir som ringer i vannet.

– Neste gang vi konkurrerer internasjonalt håper vi også at Norge er med. Vi vil jobbe sammen for at vi kan lykkes i Norden. Vi ser at de nordiske konkurransene har bidratt til at vi i Norden har kommet nærmere hverandre. Vi deler gjerne våre erfaringer fra denne konkurransen med Norge. Det er bare å ta kontakt, sier en åpenhjertig Mads Kilstrup til Bakeri.net.

Vikinger på tribunen

Sverige er på plass med 28 personer som skal følge konkurransen fra en imponerende stor tribune. De skal kle seg opp med vikinghjelper og annet utstyr og lover å lage liv og røre på den store tribunen. Der får de nok solid konkurranse fra andre nasjoner. Under dagens konkurranse satte både Japan og Frankrike sitt tydelige preg på publikumstribunen.

Se flere bilder og video på vår Facebook-side

En hærskare av japanske supportere laget liv og røre på den store publikumtribunen under Coupe du Monde de la Pâtisserie.